Idrottens dag

Fredagen 25 september 2020 arrangeras Idrottens dag i skolor över hela Sverige via Riksidrottsförbundet och lokala RF-SISU-distrikt. I Västmanland bjuds elever i årskurs 5, från utvalda skolor, in till en inspirerande dag i Västerås Arena. Där ges idrottsföreningar möjigheten att visa upp sin verksamhet och inspirera till rörelse. Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. 

Idrottens dag i Västmanland

I Västmanland genomförs Idrottens dag 2020 i samverkan med de skolor som ingår i projektet "Rörelsesatsning i skolan". Inbjudna till dagen är elever i årskurs 5 från utvalda skolor i Västerås, Surahammar och Köping. Idrottens dag genomförs i Västerås Arena.

Informationsträff för idrottsföreningar

Den 9 juni 2020 genomförs en informationsträff digitalt via Microsoft Teams för idrottsföreningar som är intresserade av att delta vid arrangemanget och visa upp sin idrott och verksamhet. Denna träff följs sedan upp med ytterligare ett möte i augusti.

Om Idrottens dag

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med RF-SISU-distrikten på respektive ort. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.


Kontaktperson

Tobias Fahlén, projektledare Idrottens dag RF-SISU Västmanland.
Tel: 010-476 48 19
This is a mailto link