Hem / Egna nyheter / Viktig information till ledare och aktiva!

Viktig information till ledare och aktiva!

Idrottsaktiviteter är viktiga för barn och ungdomars hälsa, men när barn och ungdomar från olika skolor tränar inomhus finns en risk för ökad smittspridning av covid-19.

Vi vill därför tillsammans med Region Västmanland påminna om de rekommendationer som gäller avseende covid-19.

Information riktad till dig som är aktiv idrottare

Idrottsaktiviteter är viktiga för barn och ungdomars hälsa, men när barn och ungdomar från olika skolor tränar inomhus finns en risk för ökad smittspridning av covid-19. Vi vill därför påminna om de rekommendationer som gäller avseende covid-19.

 

  • Avstå alltid från träning vid sjukdomssymtom, detta gäller även lindriga förkylningssymtom
  • Om du har fått information om att du är en nära kontakt till någon som har covid-19 ska du avstå från inomhusträning i grupp under 14 dagar.
  • Om du konstateras vara smittad av covid-19 och har varit på en inomhusträning samma dag eller dagen innan du fick symtom ska du kontakta din tränare/lagledare så att övriga som deltog i träningen kan få information om att de kan ha utsatts för smitta.

 

Information till dig som är tränare eller liknande

  • Om någon varit på en inomhusträning samma dag eller dagen innan personen fick symtom så ber vi dig informera samtliga som var på träningen om att de kan ha utsatts för smittrisk och att de ska följa råden för nära kontakter under 14 dagar. Detta innebär att träningsgruppen ska avstå från inomhusträning under 14 dagar från det tillfälle där smittspridning kan ha skett.
  • Utvidgad provtagning av en hel träningsgrupp kan vara aktuellt i vissa fall.

 

Läs mer i ”Informationsbrev om smittspårning vid covid-19 till lagledare/tränare/verksamhetsansvarig i föreningslivet”.

Vid frågor kontakata Region Västmanland.