Hem / Egna nyheter / Vem vill du nominera till Folksam Ledarcamp?

Vem vill du nominera till Folksam Ledarcamp?

Folksam Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare mellan 18–25 år att fortsätta utvecklas inom idrottsrörelsen. Har du och din förening någon ni vill nominera?

Att det växer fram unga passionerade ledare, är viktigt för att idrottare ska tycka att det är roligt att satsa på sin favoritidrott. Folksam delar därför varje år ut stipendier för att unga ledare ska få chansen att utvecklas. På Folksams Ledarcamp kan du som gillar att leda, inspireras att vilja fortsätta utvecklas inom idrotten och stärkas i din ledarroll. 

Kriterier

Personen ni vill nominera ska vara en ideell ledare i åldern 18-25 år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Ledaren ska också:
• Vara en god förebild
• Ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.
• Genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.
• Arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

Så fördelas stipendierna

Fördelningen av stipendierna beslutas av en regional beslutsgrupp med representanter från Riksidrottsförbundets distriktsförbund och Folksam. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas sociala utveckling, förmågan att vara en god förebild, samt arbetssätt.

Information om Folksam Ledarcamp 2020

Tid:
Fredag-söndag 29-31 maj 2020

Plats:
Kungsörstorp Hotell & Konferens, Kungsör

Resor:
I stipendiet ingår resa, mat, boende och aktiviteter

Program:
Stipendiaterna får ta del av flera föreläsningar, roliga aktiviteter och erfarenhetsutbyten som stärker deltagarna i ledarrollen.

Ansökan:
Ansökan ska vara distriktet tillhanda senast 20 april 2020.

Kallelse:
Stipendiaterna får en kallelse från distriktsförbundet i god tid innan aktuell utbildningshelg.

Frågor:
Besvaras av
Anna Iderbring Johansson
Tel 072-734 57 44
This is a mailto link

Sofia Lyckman
Tel 076-110 61 30
This is a mailto link

Tema

Det övergripande målet för idrottsrörelsens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.
– Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Statistiken visar att vi inte använder all potential som finns när det gäller möjliga ledare för barn- och ungdomsidrott säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Idrottsrörelsen har i det intensifierade jämställdhetsarbetet satt kvantitativa mål som ska vara uppnådda år 2025.ma


Sista nomineringsdag är 20 april 2020.