Hem / Egna nyheter / Västmanlands första regionala idrottspolitiska program

Västmanlands första regionala idrottspolitiska program

RF-SISU Västmanland har fått i uppdrag av Region Västmanland att leda processen med att ta fram ett Idrottspolitiskt program för länet. Programmet blir det första av sitt slag i Västmanland. Nu påbörjas arbetet med att samla in synpunkter som ska ligga till grund för programmet.

Det regionala Idrottspolitiska programmet ska ge stöd och vägledning för regionens arbete med idrott- och folkhälsoverksamhet. Det ska också skapa en tydlighet kring vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under programperioden. Programmet ska även kunna vara en stöttepelare för kommunernas lokala samt skapa samverkan mellan de olika kommunerna i länet gällande idrott och folkhälsofrågor.

-Vi är väldigt glada för det förtroende vi fått från regionen att processleda och skriva fram ett förslag på det regionala idrottspolitiska programmet. Det är ett viktigt program för idrotten i Västmanland vilket betyder att det är av stor vikt att vi skapar delaktighet och dialog kring innehållet bland idrottsföreningar, kommuner och de målgrupper som berörs, säger Kristin Pleick, Distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland

En viktig del i arbetet med att ta fram det idrottspolitiska programmet är att samla in synpunkter från såväl föreningslivet som enskilda personer, i olika åldrar, men även från övriga delar av civilsamhället, politik och tjänstepersoner i kommunerna samt andra aktörer som idrotten påverkar och påverkas av. Även barns och ungas tankar kring sitt idrottsengagemang behöver beaktas och beskrivas i programmet. Insamlingen av synpunkter kommer ske på olika sätt med start i november 2020.

-Vi kommer att vända oss såväl till den västmanländska idrottsrörelsen som till kommunerna och regionen för att be om deras input. Det finns även möjlighet att som enskild person eller företrädare från en annan del av civilsamhället att bidra genom att svara på en enkät som finns på vår hemsida. Vi hoppas på att få inspel till programmet från många olika håll, säger Helena Hagberg som är verksamhetschef hos RF-SISU Västmanland.

Dina tankar och idéer är mycket värdefulla för att Västmanlands första idrottspolitiska program ska bli så bra som möjligt. Vi är därför tacksamma för om du skulle vilja bidra genom att svara på en enkät.

Vid frågor om arbetet med det idrottspolitiska programmet vänligen kontakta Helena Hagberg, verksamhetschef idrott och samhälle på RF- SISU Västmanland.

This is a mailto link
Tel: 010-476 48 02 

Länk till enkäten