Hem / Egna nyheter / Västerås Innebandy: Fifty/Fifty gav oss tid att reflektera

Västerås Innebandy: Fifty/Fifty gav oss tid att reflektera

Inom idrottsrörelsen vill vi att alla ska kunna leva ut sina idrottsdrömmar. Därför är det viktigt att vi tillsammans fortsätter att jobba för ökad jämställdhet. Ett verktyg att använda är utbildningen Fifty/Fifty. ”För oss blev utbildningen ett sätt att ta oss tid att reflektera och se över vår verksamhet”, berättar Annika Enberg ordförande i Västerås Innebandy.


Foto: Oscar Uusitalo.

Västerås Innebandy är en förening med cirka 600 medlemmar varav 450 är aktiva spelare. I föreningen finns 18 lag samt en innebandyskola för de yngsta. År 2020 startade Västerås Innebandy ett arbete i samverkan med RF-SISU Västmanland kopplat till föreningsutveckling. En ny värdegrund arbetades fram, liksom en ny verksamhetsidé och värdeord för föreningen. Ett dokument som fått namnet ”Let’s be proud” togs fram, där ordet proud är sammansatt av första bokstaven i varje värdeord.

Små förändringar gör stor skillnad

Stärkta av sitt arbete fortsatte samtalen om att visa att föreningen är till för alla. Annika Enberg, som är ordförande, föreslog att styrelsen skulle genomgå Fifty/Fifty som är en digital utbildning bestående av sex lektioner riktade till förenings- och förbundsstyrelser. Syftet med utbildningen är att få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. Ofta handlar det om små försändningar som gör stor skillnad. Utbildningen lanserades av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet, men kan nu användas kostnadsfritt av idrottsrörelsen i hela landet. Västerås Innebandy startade utbildningen hösten 2021.

- Vi bestämde att hålla ett högt tempo med kort tid mellan våra utbildningstillfällen och är väldigt nöjda att vi tog det beslutet. Dels höll vi diskussionerna varma, samtidigt som det efter utbildningen fanns tid kvar på året för oss i styrelsen att arbeta med de åtgärder vi kom fram till, berättar Annika Enberg.

Upplevelsen av Fifty/Fifty var att den innehöll lagom långa pass, ett tydligt upplägg och att de ämnen som togs upp var bra och relevanta.


Annika Enberg, ordförande i Västerås Innebandy. Foto: Oscar Uusitalo.

- För oss som förening var nog den viktigaste punkten att vi faktiskt tog oss tid att reflektera och se över vår verksamhet. Dels för att på så sätt bekräfta det vi redan gör bra, dels för att identifiera enkla förändringar som kan förbättra verksamheten ytterligare, konstaterar Annika Enberg.

Vill se fler tjejer och kvinnor som ledare

Västerås Innebandy arbetade aktivt med jämställdhet redan före utbildningen, exempelvis gällande fördelning av resurser och tider för träningar och matcher. Trots det fanns enkla konkreta saker att ta tag i.

 - Efter utbildningen har vi ändrat på hemsidan så att ålder styr i vilken ordning lagen presenteras i stället för kön. Vi har också ökat medvetenheten om behovet att få in fler tjejer och kvinnor på ledarpositioner i föreningen. Det är något vi arbetar aktivt med och har en långsiktig plan för, avslutar Annika Enberg.


Foto: Oscar Uusitalo.

Kontakta din idrottskonsulent

Läs mer om Fifty/Fifty

Läs mer om Västerås Innebandy