Hem / Egna nyheter / Utbildningsserie i föreningslära

Utbildningsserie i föreningslära

För att en förening ska bli framgångsrik krävs det att samtliga delar fungerar och att det finns kunskap om vad som krävs i ett föreningsarbete. Därför välkomnar vi till en serie utbildningar för dig som arbetar i föreningens styrelse

Tillsammans med RF-SISU Sörmland har vi tagit fram en serie utbildningar för dig som arbetar i föreningens styrelse. Du väljer om du vill gå en eller flera delar av utbildningsserien.

27 september - Tema Kassör 

Kassören har en viktig roll i styrelsen som hjälper till att skapa god ordning, bra ekonomisk redovisning och kontroll. En del av innehållet:
• kassörens uppgifter
• bokföring – redovisning
• bokföring – debet/kredit
• bokföringsprogram
• lagkassor
• årsbokslut.

Läs mer och anmäl dig

 

7 oktober - Tema Föreningslära grund

Den här delen handlar om utveckling av föreningens organisation och verksamhet och det krävs att framför allt föreningsstyrelsen har grundläggande föreningskunskaper. En del av innehållet:
• idrottens organisation
• föreningen och demokratin — årsmöte och stadgar
• valberedningen och revisorns arbete
• styrelsens uppdrag och arbetssätt.

Läs mer och anmäl dig

26 oktober - Föreningens ekonomi, budget och uppföljning

Den här utbildningen vänder sig till hela styrelsen inte bara kassören. Det är en övergripande utbildning i föreningsekonomi och syftar till att öka kunskapen och förståelsen om ekonomin för hela styrelsen. Det är viktigt att förstå ekonomins betydelse för att kunna uppnå det man vill med en förening. En del av innehållet:
• föreningens ekonomi och koppling till verksamhetsplanen
• budget
• analys- resultat- och budgetuppföljning, nyckeltal
• Skatteverket–IF som arbetsgivare och IF:s inkomstdeklaration.

Målgrupp

Föreningsledare, styrelseledamöter och valberedning. 

Läs mer och anmäl dig

 

11 november - Tema Valberedning

En valberedare behöver kunna analysera organisationens behov och föreslå förtroendevalda som kan hantera sina uppgifter. Syftet med den här utbildningen är att du ska kunna bli trygg i din roll som valberedare. En del av innehållet:
• lite grund i föreningslära
• hur bör jag som valberedare jobba
• rekrytering.

Läs mer och anmäl dig

Vid frågor kontakta
Margareta Hofgaard
This is a mailto link