Hem / Egna nyheter / Trygga idrottsmiljöer, motivation och glädje. Hur skapas det?

Trygga idrottsmiljöer, motivation och glädje. Hur skapas det?

Välkommen till en digital träff den 20 oktober kl. 18.30 med målet att öka kunskapen om hur vi får fler barn och unga att stanna kvar inom idrottsrörelsen och hur vi skapar trygga och utvecklande idrottsmiljöer.

Utbildningen är riktad till ledare och styrelser. Föreläsare under kvällen är Helen Alpstig från RF-SISU Stockholm.

Förläsare och innehåll

Helen Alpstig Sakkunnig barn- och ungdomsidrott, RF-SISU Stockholm. Helen kommer under kvällen presentera olika delar inom trygg idrott med utgångspunkt från materialet barnens spelregler. Utöver det kommer flera frågeställningar diskuteras bland annat:

Vad innebär det att ha ett förtroendeuppdrag?

Vad gör vi som förening om något oönskat händer?

Vad kan vi som förening göra för att skapa en trygg och utvecklande miljö?

Upplägg

40 min teori följt av 20 min frågestund och diskussion.

Du har möjlighet att skicka in frågor i förhand som vi sedan lyfter under kvällen.

Frågorna mailas till Marie Persson: This is a mailto link

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 oktober.