Hem / Egna nyheter / Smittskyddsåtgärder från 1 december

Smittskyddsåtgärder från 1 december

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder som gäller från den 1 december.

De innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras – med eller utan vaccinationsbevis.

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis måste enligt förslaget vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Åtgärderna ovan är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används. Arrangörer som använder vaccinationsbevis måste istället ha en rutin för hur bevisen kontrolleras. Rutinen ska finnas skriftligt och den ska följas upp. Kravet på vaccinationsbevis gäller från 18 år. Negativt PCR-test godtas inte.

Stäm av med ert specialidrottsförbund

Som arrangör av ett idrottsarrangemang bör du dessutom vara uppmärksam på hur just ert specialidrottsförbund eventuellt väljer att reglera er verksamhet utöver de riktlinjer som regleras genom lag och särskilda föreskrifter. Som förening kan man också välja att kräva vaccinpass av till exempel funktionärer, men det är ingenting som regleras i lag.

Vaccinationsbevis 

Vaccinationsbevis, eller covidbevis, är ett dokument som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Det går att beställa på www.covidbevis.se. Observera att det kan bli långa väntetider för personer utan e-legitimation. För dig med e-legitimation går det på några minuter.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Här hittar du frågor och svar om idrotten och corona på Riksidrottsförbundets webbplats