Hem / Egna nyheter / Skärpta allmänna råd - så påverkas idrottsrörelsen

Skärpta allmänna råd - så påverkas idrottsrörelsen

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Västmanland fattat beslut om skärpta allmänna råd. Detta är något som också påverkar idrotten i länet.

De lokala allmänna råden i Västmanland gäller från torsdagen den 12 november till och med torsdagen den 10 december. Uppdatering! Den 24 november togs beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden i Västmanland till och med den 13 december.

Informationsmöte den 13 november

Med anledning av de skärpta allmänna råden i Västmanland välkomnar vi till informatonsmöte fredagen den 13 november kl. 14.00- 15.00. 
Mötet genomförs digitalt via Microsoft Teams. Länk till det inspelade mötet hittar du här.
Medverkande på mötet:
Kristin Pleick, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland
Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Region Västmanland
Dennis Lindberg, försvarsdirektör Länsstyrelsen Västmanland
Louise Klofeld, chefsjurist Länsstyrelsen Västmanland
Tina Sahlén, Verksamhetsområdeschef Idrottspolitik RF
Inbjudan till mötet som pdf-fil

De delar av råden som idrottsrörelsen i synnerhet berörs av:

✔️Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

✔️Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

✔️Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
Inte heller professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning berörs. Läs definition av yrkesmässig idrott

✔️Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Läs de allmänna råden i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Så påverkas idrotten i Västmanland

Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras 

  • Gäller träning, matcher och tävling 

Undantag görs för verksamhet där utövare har idrottsutövningen som yrke. Där gäller de allmänna råden fortsatt. 

Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare

Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg: 

  • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks.
  • Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med idrottsutövande
  • Idrottsverksamhet ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus

Genomför möten digitalt 

Fysiska möten görs om till digitala. Här hittar du exempel på verktyg samt tips för digitala möten. 

Skapa goda möjlighet för val som minskar risken för smittspridning

Riksidrottsförbundet uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser

Begränsningar av publik vid allmänna sammankomster

✔️Länsstyrelsen i Västmanland har beslutat att begränsa publikantalet vid allmänna sammankomster till 50 personer under tiden 14 november till och med 10 december, men kan förlängas.

Uppdatering! Från och med den 24 november är maxgränsen åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som exempelvis idrottsevenemang med publik. Träningar omfattas inte av förbudet. För träningar gäller fortsatt de skärpta lokala allmänna råden. 

Frågor och funderingar

Med anledning av beslutet om skärpta allmänna råd i Västmanland uppstår naturligtvis många frågor. Inom idrottsrörelsen får vi hjälpas åt för att underlätta att ta kloka beslut utifrån restriktionerna och respektive idrott.

Frågor kan ni ställa till:

✔️Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor. I vår sökmotor hittar du kontaktuppgifter till ditt Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller Specialförbund (SF).

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om covid -19 och idrott kan ni ställa till This is a mailto link

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor är du välkommen att kontkata föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Västmanland

Mer information om idrotten och coronapandemin

✔️Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar om idrottsrörelsen och coronakrisen här.

Om föreningen drabbas av smitta

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer om föreningen har drabbats av bekräftad smitta.  

Sök stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Det finns stöd att söka från RF-SISU Västmanland för att anpassa sättet att träna under coronapandemin. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrotten att ställa om istället för att ställa in.

Medel kan exempelvis beviljas för:

  • Inköp av utrustning/material för utomhusträning, inköp av material för att säkerställa en trygg inomhusmiljö samt annorlunda träningsverksamhet.
  • Ändrade anläggningsbehov, exempelvis bokning av ny idrottsyta för en trygg miljö för alla aktiva.

Maxbelopp per förening är 20 000 kronor. Läs mer här eller kontakta din förenings idrottskonsulent. 

Nu hjälps vi åt att hålla i och hålla ut 

Idrottsrörelsen i Västmanland har tagit ansvarsfulla beslut och ställt upp på ett fantastiskt sätt under coronapandemin. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar, ledare och medlemmar. Nu går vi dock in i ett skarpare läge eftersom smittspridningen ökar i vår region. 

Vi behöver ta ett gemensamt ansvar att följa de skärpta allmänna råden. För att vi ska kunna träna och tävla, som vi önskar i framtiden, behöver vi nu mer än någonsin ta gemensamt ansvar som individer, föreningar och förbund.