Hem / Egna nyheter / Samsyn kring idrottsverksamhet i Västmanland

Samsyn kring idrottsverksamhet i Västmanland

Den 9 mars höll Länsstyrelsen ett digitalt möte med länets kommuner, Region Västmanlands smittskyddsläkare och RF-SISU Västmanland för att diskutera idrottsverksamhet under den pågående pandemin.

Syftet med mötet var att få en gemensam lägesbild kring idrotten i länet och en samsyn kring vilka verksamheter som kan vara öppna. Målet var att ha en gemensam inriktning kring idrotten i länet.

Regeringen meddelade den 18 februari 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas.

Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan följas. Aktiviteterna är viktiga för ungas hälsa och välbefinnande.

Smittskydd på Region Västmanland bedömer att det inte nu är läge att öppna upp fler verksamheter med tanke på den ökande smittspridningen i länet.

Följande inriktningar beslutades under mötet i Västmanland 9 mars utifrån smittläget i länet. De gäller tills vidare och omvärderas med förändrat smittläge:

  • Kommunerna i Västmanland följer nationella rekommendationer om att avstå helt från att genomföra matcher för barn födda 2004 och senare.
  • Kommunerna i Västmanland håller fortsatt stängt för inomhusträning för personer födda 2001 eller tidigare.
  • När det gäller att tillåta utomhusträning för vuxna, fattar respektive kommun beslut om det utifrån sina förutsättningar och den smittspridning som sker i kommunen.
  • För att förhindra oönskat resande mellan kommuner, är kommunerna överens om att de kommuner som tillåter utomhusträning för vuxna låter befintliga bokningar ligga kvar i systemen, medan nya bokningar endast får göras av föreningar inom den egna kommunen.


    Läs mer hos Länsstyrelsen Västmanland

    Frågor och svar om idrotten och coronaviruset