Hem / Egna nyheter / Sala ser fördelar med strategiska planer för idrotten

Sala ser fördelar med strategiska planer för idrotten

Långsiktiga kommunala planer för idrotten behövs när samhället ska resa sig efter coronapandemin. Det sparar både ekonomiska resurser och bidrar till ökad social hållbarhet och förbättrad folkhälsa. Sala är en av Västmanlands kommuner som ser fördelar med att ha en strategisk plan för idrotten.

Coronapandemin har synliggjort samhällets segregation och skillnader i hälsa mellan grupper. Idrott och fysisk aktivitet är en av de bästa och billigaste åtgärderna för att möta ökande ohälsa. Trots det svarar bara två av tio kommuner i Västmanland att de har en plan för idrottsanläggningar.

 - Bygger vi inte bra platser för idrott riskerar vi att bygga in segregation och ohälsa, konstaterar Oscar Uusitalo, ansvarig för anläggningsfrågor hos RF-SISU Västmanland.

 

Sala är en av Västmanlands kommuner som ser fördelar med att ha en strategisk plan för idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen fick år 2008, tillsammans med Tekniska förvaltningen, i uppdrag att se över möjligheten till utveckling av Lärkans Sportfält. Samtliga föreningar bjöds in till föreningsdialog, vilket bidragit till att det funnits en acceptans för hur området skall utvecklas och de olika etapperna.

 - Beslutet att utveckla Lärkanområdet till en sport- och fritidsanläggning har medfört att fokus har legat på ett område och skapat en samlingspunkt för olika idrottsanläggningar, berättar Roger Nilsson Kultur- och fritidschef i Sala.

Lärkan förvandlades

Lärkan ligger vid en geografiskt naturlig inkörsport till Sala. Både invånare och besökare har under åren sett området växa fram som ett uppskattat sport- och fritidsområde, vilket har förändrat den tidigare bilden av en blåsig, grå plats till ett vackert samlingsområde med möjlighet till planerade- och spontana aktiviteter. Responsen har nästan uteslutande varit god.

- Jag vill säga enbart positiv även om det säkert finns de som önskar mer och snabbare, konstaterar Roger Nilsson.

Fler kommuner intresserade av dialog

Riksidrottsförbundet har som mål att öka tillgången till ändamålsenliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer runt om i landet, bland annat genom att inkludera idrotten på ett bättre sätt i samhällsplaneringsprocesser. Idag finns inget krav i plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott. Konsekvensen blir ofta att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer inte inkluderas när kommuner bygger nya eller förtätar bostadsområden. En långsiktig planering och samordning har potential att spara både ekonomiska resurser och bidra till ökad social hållbarhet och förbättrad folkhälsa.  Därför är det positivt att flera av länet kommuner nu visar intresse för att i dialog med RF-SISU Västmanland inleda diskussion om framtida planer för idrottsanläggningar i respektive kommun.

I Sala är visionen för Lärkans sportfält snart genomförd, men en ny simhall behöver byggas då den befintliga har genomgått renovering som ska hålla i fem år. Kultur- och fritidskontoret arbetar också med att revidera kommunens idrott- och fritidsplan som förhoppningsvis lyfts för beslut 2021.

Det jobbas med att ta fram en ny översiktsplan för Sala, hur arbetar ni för att säkerställa att idrotten finns med i den nya översiktsplanen?

- Tjänstepersoner från kultur- och fritidskontoret finns med i arbetet för att lyfta in viktiga aspekter från både idrott, fritid, hälsa samt kultur, avslutar Roger Nilsson.

På bilden: Per Eriksson, Daniel Watkinson, Elinor Lingblom, Roger Nilsson, Sala kommun.