Hem / Egna nyheter / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Från och med den 15 april finns möjlighet för idrottsföreningar i Västmanland att söka projektstöd för att bibehålla verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin.

Dessa medel tas från det ordinarie projektstödet som finns att söka för barn- och ungdomsidrott. Syftet med den nya inriktningen är att skapa möjligheter för föreningar att tillhandahålla aktiviteter under pågående restriktioner. Medel kan beviljas föreningar som fortsätter att genomföra aktiviteter i sin förening. Aktiviteterna kan vara lika de ordinarie, men de kan även vara helt nya träningsformer som tas fram. Det primära är att träningen bidrar till rörelse och en bättre folkhälsa.

Medel kan exempelvis beviljas för:

  • Inköp av utrustning/material för utomhusträning samt annorlunda träningsverksamhet
  • Ändrade anläggningsbehov, ex bokning av ny idrottsyta utomhus.

Medel söks via din förenings idrottskonsulent från och med den 15 april.
Maxbelopp per förening är 10 000 kronor.