Hem / Egna nyheter / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Sedan våren 2020 har idrottsföreningar i Västmanland kunnat ansöka om projektstöd för att ställa om sin verksamhet med anledning av coronapandemin och dess konsekvenser. Det är nu klart att denna möjlighet kommer att finnas kvar även under hösten.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrotten att ställa om istället för att ställa in. Medel beviljas föreningar som fortsatt genomför idrottsaktiviteter som antingen liknar den ordinarie verksamheten, eller består av helt nya träningsformer. Det primära är att aktiviteten bidrar till rörelse och bättre folkhälsa. De medel som finns att söka hämtas från det ordinarie projektstödet kopplat till barn- och ungdomsidrott.

Medel kan exempelvis beviljas för:

  • Inköp av utrustning/material för utomhusträning, inköp av material för att säkerställa en trygg inomhusmiljö samt annorlunda träningsverksamhet.
  • Ändrade anläggningsbehov, exempelvis bokning av ny idrottsyta utomhus.

Medel söks via din förenings idrottskonsulent.
Maxbelopp per förening är 20 000 kronor. Föreningar som har beviljats 10 000 kronor under våren har möjlighet att ansöka om ytterligare 10 000 kronor för höstens verksamhet.