Hem / Egna nyheter / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Sedan våren 2020 har idrottsföreningar i Västmanland kunnat ansöka om projektstöd för att ställa om sin verksamhet med anledning av coronapandemin och dess konsekvenser. Det är nu klart att denna möjlighet kommer att finnas kvar även under 2021.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrotten att ställa om istället för att ställa in. Medel beviljas föreningar som fortsatt genomför idrottsaktiviteter som antingen liknar den ordinarie verksamheten, eller består av helt nya träningsformer. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex digital) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Helt enkelt om att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet.


Medel kan exempelvis beviljas för:

  • Inköp av material för att säkerställa en trygg inomhusmiljö.

  • Inköp av utrustning för utomhusträning.

  • Inköp av enklare digital utrustning för att kunna genom annorlunda träningsverksamhet

  • Ändrade anläggningsbehov, exempelvis bokning av ny idrottsyta utomhus.

Medel söks via din förenings idrottskonsulent.