Hem / Egna nyheter / Pandemin - så påverkas idrotten i Västmanland

Coronapandemin - så påverkas idrotten i Västmanland

Här hittar du information om idrott och corona.

Detta gäller från 29 september

Deltagartak vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort från 29 september. Samtidigt slopas kravet på avstånd mellan sittplatser och sällskap.


Några restriktioner kvarstår – här är läget just nu


Vaccination

Du hittar information på1177:s sida om vaccination och bokar tid på tidsbokningssidan.

Lättnader för idrotten från 1 juli

Fler deltagare vid motionslopp samt mer publik på arenaidrot. Det här gäller från 1 juli.

 • För inomhusarrangemang tillåts 50 deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.
 • För utomhusarrangemang får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 personer med anvisad sittplats.
 • Om arrangemanget har sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion.
 • För motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområde.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. För idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena räknas utövarna men inte åskådare (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) som deltagare, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson påminde om vikten av att fortsätta följa de allmänna råd som gäller om att bland annat hålla avstånd.

Detaljer om ändringarna i begränsningsförordningen och vad som gäller för idrotten från den 1 juli kommer uppdateras i vår faq om corona och idrott de närmaste dagarna. 

Folkhälsomyndighetens info om vad som gäller från 1 juli

Lättnader för idrotten från 1 juni

De lättnader för idrotten, som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare har aviserat, kommer att gälla även i Västmanland från den 1 juni. Det gäller bland annat tävling, match och läger, publiktak på upp till 500 personer utomhus och 150 utövare vid tävlingar i skog, på vatten och väg. Västmanland som tidigare har haft lokala rekommendationer kommer från den 1 juni övergå till att följa de nationella.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten meddelat att det är möjligt att delta i mindre läger och cuper från den 1 juni. Nu finns också förtydligande vad som gäller från samma datum kring match och tävling – oavsett barn, ungdom eller vuxen.

Läs mer om vad som gäller från den 1 juni här.

På Folkhälsomyndeighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för läger och cuper samt ta del av deras checklista över förebyggande åtgärder. 

Vid frågor går det bra att maila: This is a mailto link

Gemensam inriktning för idrotten i Västmanland 

Den 12 maj förlängdes den gemensamma inriktningen för hur idrott i Västmanland kan bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt. Inriktningsbeslutet innebär att matchspel och tävlingar för unga kan genomföras i den egna kommunen.


Inriktning för idrottsverksamhet 3 – 31 maj

Utomhusträning rekommenderas i så stor utsträckning som möjligt.

Träning kan utföras inomhus (med undantag för lagidrott och kontaktsport) och utomhus för alla åldrar.

Kontaktsport definieras som sport där man måste vara nära varandra för att utföra träningen, t. ex. pardans.

Barn födda 2002 och senare får genomföra enstaka match eller tävling utomhus:

 • Maximalt en match eller en endagstävling per lag/idrottsutövare och vecka.
 • Matchen eller tävlingen genomförs lokalt inom den egna kommunen. Resan till och från matchen/tävlingen sker individuellt.
 • Inga cuper eller flera olika matcher/tävlingar mot olika lag/personer samma dag ska förekomma. Man ska möta så få människor som möjligt.

Träning och enstaka match/tävling förutsätter:

 • att man delar inte utrustning med varandra.
 • att man undviker gemensamma omklädningsrum.
 • att man reser till och från aktiviteten individuellt.
 • att individuell träning inomhus sker i mindre grupper om max 15 personer.
 • att folksamlingar eller publik ska inte förekomma.

Läs nyheten och en intervju med Jan Smedjegård, smisskyddsläkare Region Västmanland här.

Regeringen meddelade den 31 mars att gällande begränsningar ligger kvar. För idrotten innebär det fortsatt stopp för tävlingar och matcher. Yrkesmässig idrott kan tävla och spela matcher – men utan publik.

Nu gällande restriktioner som förlängs

 • Max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, såsom idrottsevenemang med publik enligt pandemilagen. Särskilda begränsningar finns för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. 
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla. För de som är födda 2001 och tidigare gäller om möjligt utomhus.
 • Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Detta gäller alla åldersgrupper.
 • Regeringen vädjan att verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av stat, region och kommun hålls stängd. Kommunala gym, idrottsanläggningar och badhus omfattas inte av detta.

Kommuner och regioner kan fatta och fattar andra beslut än ovan restriktioner beroende på lokala smittläget. Därför kan restriktioner variera mellan kommuner.

Den 9 mars höll Länsstyrelsen ett digitalt möte med länets kommuner, Region Västmanlands smittskyddsläkare och RF-SISU Västmanland för att diskutera idrottsverksamhet under den pågående pandemin.  Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan följas. Aktiviteterna är viktiga för ungas hälsa och välbefinnande.

Smittskydd på Region Västmanland bedömer att det inte nu är läge att öppna upp fler verksamheter med tanke på den ökande smittspridningen i länet.

Följande inriktningar beslutades under mötet i Västmanland 9 mars utifrån smittläget i länet. De gäller tills vidare och omvärderas med förändrat smittläge:

 • Kommunerna i Västmanland följer nationella rekommendationer om att avstå helt från att genomföra matcher för barn födda 2004 och senare.
 • Kommunerna i Västmanland håller fortsatt stängt för inomhusträning för personer födda 2001 eller tidigare.
 • När det gäller att tillåta utomhusträning för vuxna, fattar respektive kommun beslut om det utifrån sina förutsättningar och den smittspridning som sker i kommunen.
 • För att förhindra oönskat resande mellan kommuner, är kommunerna överens om att de kommuner som tillåter utomhusträning för vuxna låter befintliga bokningar ligga kvar i systemen, medan nya bokningar endast får göras av föreningar inom den egna kommunen.

Läs hela nyheten här 

Enstaka matcher, läger och cuper

Folkhälsomyndigheten fattade den 24 februari beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget. Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter och allmänna råd bör föreningar avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för bland annat enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 och senare. Detta undantag hävs från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras. I Västmanland har kommunerna redan valt att  avvakta med att tillåta enstaka matcher, såväl inomhus som utomhus, för barn födda 2005 och senare och från den 1 mars gäller samma beslut alltså för hela landet.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i de nationella allmänna råden från den 6 februari 2021. Vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid sådana aktiviteter:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Förtydligande om träning utomhus

Personer födda 2002 och senare

Råden som nämns ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och ungdomar födda 2002 och senare. Ändringen innebär att det nu är möjligt för ungdomar i gymnasieåldern att återuppta sina träningar i organiserad form, inomhus och utomhus.

Däremot gäller fortfarande det allmänna rådet till idrottsföreningar. Det innebär att idrottsföreningar när det är möjligt bör hålla träningar och andra aktiviteter utomhus och minimera antalet personer som närvarar samtidigt, eller på annat sätt undvika trängsel. Idrottsföreningar bör också avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar – med undantag för yrkesmässig idrott. Ungdomar födda 2002-2004 får alltså träna men inte tävla eller spela match.

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

Regeringen rekommenderar att offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs – men barn födda 2002 eller senare undantas. Vad innebär det för idrotten?

Rekommendationen innebär att kommuner av smittskyddsskäl kan stänga till exempel simhallar och idrottshallar. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare förtydligat att träning utomhus kan fortsätta, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt.

Regeringen meddelade den 4 februari 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas. Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, tävlingar, läger och cuper inte ska genomföras, med undantag för enstaka matcher och tävlingar för barn födda 2005 eller senare.

Folkhälsomyndigheten meddelar att den beslutade förändringen att tillåta äldre ungdomar att idrotta börja gälla från den 6 februari. Myndigheten kommer i och med detta även att uppdatera sina föreskrifter och allmänna råd.Vad innebär enstaka matcher och tävlingar?

Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras. 

Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter. 

Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, inte behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt. 

Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed begränsas. För åldersgruppen 2005 och yngre innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.

Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndigheten föreslår regeringen att hålla fast vid gällande begränsningar till den 3 maj. 

Folkhälsomyndigheten föreslog regeringen den 30 mars att hålla fast vid gällande begränsningar till den 3 maj. För idrotten innebär det fortsatt stopp för tävlingar och matcher. Yrkesmässig idrott kan tävla och spela matcher – men utan publik.

Nu gällande restriktioner fram till 3 maj

 • Max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, såsom idrottsevenemang med publik enligt pandemilagen. Särskilda begränsningar finns för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten.
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla. För de som är födda 2001 och tidigare gäller om möjligt utomhus.
 • Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Detta gäller alla åldersgrupper.
 • Regeringen vädjan att verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av stat, region och kommun hålls stängd. Kommunala gym, idrottsanläggningar och badhus omfattas inte av detta.

Kommuner och regioner kan fatta och fattar andra beslut än ovan restriktioner beroende på lokala smittläget. Därför kan restriktioner variera mellan kommuner.


Vad innebär begreppet yrkesmässig idrott?

Folkhälsomyndigheten har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott, men i dialog mellan RF och Folkhälsomyndigheten har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?

Folkhälsomyndigheten har inte tydligt svarat på den frågan, men i tidigare dialoger mellan RF och Folkhälsomyndigheten har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. RF:s tolkning är att en majoritet av utövarna i ett lag, eller lagen i en serie, ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att undantaget ska gälla. RF ser inte att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning, utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Vad gäller för yrkesutövande idrottare i en individuell idrott?

Den yrkesutövande idrottaren i en individuell idrott kan träna utifrån de övergripande allmänna råden och delta i sådan tävlingsverksamhet där majoriteten av deltagarna är yrkesutövande idrottare och som i övrigt är möjlig att genomföra utifrån begränsningar antalet deltagare enligt pandemilagen.

Så agerar ni vid konstaterad smitta i förening

Via länken finns information om hur ni som förening ska agera vid konstaterad smitta av covid-19 inom er verksamhet.

Smittspårning inom föreningar - 1177 Vårdguiden

Ny pandemilag från 10 januari

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas. Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik (samma maxgräns som gällde fram till 10 januari).

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

 • I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet?

Pandemilagen utgår från lokalen eller anläggningen och om lokalen eller anläggningen normalt är öppen för allmänheten.

Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig?

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten.

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en lokal eller sportanläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter.

Idrottsföreningar som hyr en lokal, en sportanläggning eller en del av en sportanläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, bär som utgångspunkt inte ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som äger sportanläggningen. Föreningen ska i sin verksamhet följa de regler som anläggningsägaren meddelar för lokalen eller anläggningen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Beräkning av max antal besökare

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Verksamheterna som träffas av pandemilagen ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 • tydligt anslå maxantalet,
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter.

Mer info i vår faq

Läs information från Länsstyrelsen om hur du minskar smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten.


Frågor 

Idrottsspecifika frågor hänvisas till respektive förbund (SF)
Idrottsytor, hallar planer hänvisas till kommunen eller annan hyresvärd
Tillståndsansökan för offentlig tillställnig eller allmän samamnskomst söks hos Polisregion Mitt
Smittskyddsfrågor hänvisas till Region Västmanland 
Tillsynsfrågor hänvisas till Länsstyrelsen

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du maila till This is a mailto link

Här hittar du en sammanställning av frågor och svar om idrotten och corona