Hem / Egna nyheter / Ökat stöd till idrott och folkbildning för äldre i Västmanland

Ökat stöd till idrott och folkbildning för äldre i Västmanland

RF-SISU Västmanland är ett av sex distrikt som får ta del av Riksidrottsförbundets satsning på idrott för äldre under åren 2020 - 2021. Stödet ska användas till att utveckla idrottsföreningars verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. I början av mars fattade regeringen beslut om 20 miljoner kronor till Riksidrottsförbundet för en särskild äldresatsning under två års tid. Riksidrottsförbundet har därefter valt ut sex distrikt som kommer vara pilotdistrikt för satsningen, där Västmanland är ett. Fokus kommer vara att ge äldre möjlighet att idrotta i förening, på insatser i kommunerna tillsammans med seniororganisationerna, samt på olika folkbildningsinsatser.

- Vi är väldigt glada att få förtroendet att få vara ett av pilotdistrikten. I Västmanland har vi ett pågående arbete för att öka idrottandet för äldre som vi nu kan förstärka och utveckla ytterligare. Vårt mål är att hjälpa föreningarna att utveckla idrott i förening för denna målgrupp. Detta skapar möjligheter till såväl livslång aktiv livsstil som värdefull social gemenskap, något som också kan förbättra den psykiska hälsan för äldre, säger Kristin Stenman, Distriktsidrottschef i Västmanland.

Med anledning av rådande situation och rekommendationer kommer arbetet inledningsvis att fokuseras på att etablera kontakter med idrottsföreningar och samverkansaktörer. Allt för att skapa goda förutsättningar för att snabbt komma igång med aktiviteter så snart rekommendationerna ändras.

- Det finns fyra identifierade hörnpelare för ett gott åldrande, vilka är social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Idrotten kan bidra till samtliga av dessa och det ska bli väldigt spännande och roligt att tillsammans med idrottsföreningarna utveckla verksamheten för målgruppen. Vi hoppas och tror att intresset för det är stort i länet säger Oscar Uusitalo, idrottskonsulent hos RF- SISU Västmanland.


Intresseanmälan

Idrottsföreningar som är intresserade av att ta del av stödet och att därmed ingå i satsningen uppmanas att börja fundera på innehåll och hur genomförandet skulle kunna se ut.  Att tänka nuläge, önskat läge och vad behöver ske för att nå dit.

Därefter ombeds idrottsföreningen att skicka in en intresseanmälan till This is a mailto link

I intresseanmälan behöver det endast framgå att ni är intresserade därefter kommer vidare dialog med respektive förening att ske.  

Här kan du läsa mer om idrott hela livet.