Hem / Egna nyheter / Norbergs Tennisklubb inspirerar i Idrottsrörelsens landsbygdsprogram

Norbergs Tennisklubb inspirerar i Idrottsrörelsens landsbygdsprogram

Idrottsrörelsen är och vill tillsammans med andra vara en motor för ett Sverige som håller ihop. Ett land med glädje, gemenskap, kraft och möjligheter i både landsbygder och i städerna. Nu lanseras Idrottsrörelsens landsbygdsprogram.

Riksdagens mål är att människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge och ska ha goda levnadsvillkor. Idrottsrörelsen och föreningslivet är en viktig del för att lyckas med det. Tillsammans kan vi göra mer.

Nu lanseras Idrottsrörelsens landsbygdsprogram som ger en bred beskrivning av nuläge och idrottens roll och potential på en rad områden. Här finns även goda exempel och vägar framåt med förslag till åtgärder som idrottsrörelsen behöver ta tag i och vad kommuner, regioner och stat kan göra.

En förening som du kan läsa mer om i Idrottsrörelsens landsbygdsprogram är Norbergs Tennisklubb.

I Norberg finns cirka 6 000 invånare och här blev den lokala tennisföreningen en väg in i samhället för många nyanlända. I samband med att flyktingvågen till Sverige nådde sin topp under 2015 började Norbergs Tennisklubb skicka ut information om sin sommarskola till asylboenden i trakten. Uppslutningen blev stor och sommarskolan växte till att bli en självklar del av bygden. Plötsligt fylldes Norberg av barn och ungdomar som gick runt med tennisracket och t-shirts med texten ”Tennisskolan Norberg” på. Genom riktade bidrag från kommunen, Länsstyrelsen och RF-SISU Västmanland kunde föreningen dessutom sänka de ekonomiska trösklarna in i idrotten:  de första åren var både sommarskolan, utrustningen och den fortsatta träningen avgiftsfri för deltagarna. Norbergs Tennisklubb har också jobbat med att utbilda unga ledare och inkludera hela familjer i verksamheten. Två av killarna som kom till Norberg som flyktingar är idag bosatta i trakten och jobbar som tränare i föreningen.

Malte Wahlbeck, ordförande för Norbergs Tennisklubb berättar mer:  

- Tennisskolan betyder mycket för Norberg. Vi har ju haft allt från 50 till ca 100 barn varje sommar i cirka 12 år och vi är i stort sett den enda idrottsföreningen som haft full fart med barn och ungdomsträning under sommarlovet (6 veckor varje år) vilket är oerhört uppskattat.

- För oss är inkluderingsarbetet viktigt och vi fortsätter att bjuda in alla barn i Norberg mellan 6 - 16 år som är intresserade av att delta i vår verksamhet. Vi jobbar löpande med RF-SISU Västmanland för att hitta lösningar för att sänka den ekonomiska tröskeln och skapa förutsättningar för alla som vill att vara med. Sommartennisskolan är helt kostnadsfri för samtliga deltagare! Informationen är viktig och vi skickar ut lappar på flera olika språk både fysiskt och digitalt, avslutar Malte Wahlbeck.

 Här kan du läsa Idrottsrörelsens landsbygdsprogram

Här kan du läsa mer om Norbergs Tennisklubb

Här kan du läsa mer om RF-SISU Västmanlands inkluderingsarbete