Hem / Egna nyheter / Lättnader för idrotten från 1 juni

Lättnader för idrotten från 1 juni

De lättnader för idrotten, som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare har aviserat, kommer att gälla även i Västmanland från den 1 juni.

Från den 1 juni blir det lättnader för idrotten. Det gäller bland annat tävling, match och läger, publiktak på upp till 500 personer utomhus och 150 utövare vid tävlingar i skog, på vatten och väg. Västmanland som tidigare har haft lokala rekommendationer kommer från den 1 juni övergå till att följa de nationella.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten meddelat att det är möjligt att delta i mindre läger och cuper från den 1 juni. Nu finns också förtydligande vad som gäller från samma datum kring match och tävling – oavsett barn, ungdom eller vuxen.

Detta gäller från den 1 juni:

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
  • endast genomföra mindre läger och cuper.

Folkhälsomyndigheten om cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, det vill säga även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer med mera. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Liksom tidigare har regionerna möjlighet att ta beslut om vad som ska gälla regionalt beroende på smittläget.

På Folkhälsomyndeighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för läger och cuper samt ta del av deras checklista över förebyggande åtgärder. 

Fler ändringar den 1 juni

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen att börja gälla. Det påverkar matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

  • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
  • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
  • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningar för antal personer inomhus. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek. Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Här hittar du frågor och svar om idrotten och corona

Har du frågor? Maila: This is a mailto link