Hem / Egna nyheter / Krisstöd till 62 idrottsföreningar i Västmanland

Krisstöd till 62 idrottsföreningar i Västmanland

62 idrottsföreningar i Västmanland tilldelas totalt 5,3 miljoner kronor för perioden januari till april 2021. Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader på grund av coronapandemin.

- Starten av 2021 var en tuff period för många idrottsföreningar med hårda restriktioner, vilket ledde till inställda evenemang och cuper samt begränsad träningsverksamhet. Idrotten i länet kämpar på och många har lyckades ställa om verksamhetsmässigt och hoppas på en återstart till hösten, konstaterar Marie Persson, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos RF- SISU Västmanland.

Störst del av summan i Västmanland hamnar hos VästeråsIrsta Handbollförening, följt av Västerås Innebandy Sällskap Ungdom och Västerås Gymnastikförening. Förutom de 62 förningar som beviljats stöd i dagsläget finns ett pågående ärende som handläggs med ambitionen att ge föreningen besked så snart som möjligt. Det finns även föreningar som har ansökt och beviljats stöd via sitt specialidrottsförbund.

Att pandemin har drabbat idrottsrörelsen hårt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt råder det inga tvivel om. Summerat för helåret 2020 samt till och med april 2021 har över 5 500 unika idrottsföreningar runt om i landet ansökt om hela 3,6 miljarder kronor i kompensationsstöd. Riksidrottsförbundet har kunnat täcka ungefär halva det behovet.

– Att återstarta vår verksamhet kommer att vara en lång process över flera år. Därför har Riksidrottsstyrelsen också äskat 900 miljoner kronor i återstartsstöd för perioden 2022 till 2024. Fortsatt stöd är en förutsättning för att idrottsrörelsen ska ha möjlighet att komma tillbaka med full kraft, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

För perioden januari till april 2021 beviljades 2 500 idrottsföreningar i landet totalt 513 miljoner kronor. Fördelning av stöd sorterad på förening, idrott, kommun och distrikt 


Beviljade medel för idrottsföreningar i Västmanland

Här hittar du fördelningen sorterat per kommun i Västmanland

Här hittar du fördelningen fördelat per förening i Västmanland

För mer information kontakta

Marie Persson
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott, RF-SISU Västmanland
Tel: 072 – 55 83 017 | E-post: This is a mailto link