Hem / Egna nyheter / Kommunerna i Västmanland avvaktar med att tillåta enstaka matcher

Kommunerna i Västmanland avvaktar med att tillåta enstaka matcher

Kommunerna i Västmanland avvaktar med att tillåta enstaka matcher, såväl inomhus som utomhus, för barn födda 2005 och senare. Beslutet gäller minst till den 9 mars 2021, då det kan komma att omprövas.

Regeringen meddelade den 4 februari 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet pandemilagen samt föreskrifter och allmänna råd.

I Västmanland tillåts i dagsläget träning både utomhus och inomhus för barn och unga födda 2002 och senare. Däremot har ett gemensamt inriktningsbeslut tagits där samtliga kommuner i Västmanland avvaktar med att tillåta enstaka matcher, såväl inomhus som utomhus. Beslutet gäller minst till den 9 mars

Kommunerna i Västmanland har antagit inriktningen utifrån den bedömning som smittskyddsläkare Jan Smedjegård gjort av läget i länet.

Antagen inriktning:

  • Kommunerna i Västmanland avvaktar med att tillåta enstaka matcher, såväl inomhus som utomhus, för barn födda 2005 och senare. Beslutet gäller minst till den 9 mars, då det kan komma att omprövas.
  • När det gäller att tillåta utomhusträning för vuxna, fattar respektive kommun beslut om det utifrån sina förutsättningar och den smittspridning som sker i kommunen.
    • För att förhindra oönskat resande mellan kommuner, är kommunerna överens om att de kommuner som tillåter utomhusträning för vuxna låter befintliga bokningar ligga kvar i systemen, medan nya bokningar endast får göras av föreningar inom den egna kommunen.

Läs nyheten på Länsstyrelsens webbplats