Hem / Egna nyheter / Informationsträffar om kommande återstartsstöd

Informationsträffar om kommande återstartsstöd

RF-SISU Västmanland välkomnar till två informationsträffar gällande återstartsstöd för ansökan från och med oktober 2022. Informationsträffarna är öppna för samtliga idrottsföreningar i länet.

Om återstartsstödet från RF-SISU Västmanland

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025. Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn-och ungdomsverksamhet (7-25 år) och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Inriktningar 

Stödet kommer ha tre inriktningar:

  • Stöd till folkbildning och utbildning
  • Stöd till föreningsdemokrati
  • Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Informationsträffar

Vi välkomnar till två informationsträffar. Båda genomförs digitalt via Teams.

Onsdagen den 5 okt, klockan 18:00, för att anmäla dig, klicka här

Fredagen den 7 okt, klockan 14:00, för att anmäla dig, klicka här

Frågor

Vid frågor kontakta Marie Persson RF-SISU Västmanland This is a mailto link eller din förenings idrottskonsulent