Hem / Egna nyheter / Informationskväll om begränsat registerutdrag

Informationskväll om begränsat registerutdrag

Igår genomfördes en informationskväll gällande begränsat registerutdrag som träder i kraft för samtliga idrottsföreningar den 1 januari 2020.

Under kvällen gavs möjlighet att ställa frågor samt få fakta om vad kravet kommer att betyda konkret för föreningar och förbund. Dessutom presenterades materialet ”Skapa Trygga idrottsmiljöer” för att ge en helhetsbild av det omfattande trygghetsarbete som just nu pågår inom idrottsrörelsen.

Även information gällande barnkonventionen, som blir lag den 1 januari 2020, presenterades.

Här hittar du frågor och svar gällande begränsat registerutdrag

Här finns materialet Skapa trygga idrottsmiljöer

Här hittar du fakta om barnkonventionen

Fakta om begränsat registerutdrag för idrottsledare:

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen.

I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av de allra grövsta brotten: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär

utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.