Hem / Egna nyheter / Information om våra utbildningar och mötesplatser

Information om våra utbildningar och mötesplatser

Med anledning av den förhöjda risknivån för spridning av Coronaviruset har RF-SISU Västmanland, på rekommendation av Riksidrottsförbundet, beslutat att ställa in eller flytta fram alla av RF-SISU arrangerade utbildningar och mötesplatser med över 25 deltagare som är tänkta att genomföras under våren 2020. Ni som är anmälda till aktuella utbildningar/aktiviteter kommer att få information via mejl.

Vi uppdaterar vår webbplats och våra digitala kanaler kontinuerligt.