Hem / Egna nyheter / Information från valberedningen

Information från valberedningen

Enligt gällande stadgar för RF-SISU Västmanland ska valberedningen senast den 1 december året före ordinarie stämma informera om vilka ledamöter av styrelsen som står i tur att avgå och namnen på de som avböjt omval.

Följande ledamöter, med utgående mandatperiod, har förklarat att de står till förfogande för ny mandatperiod som då omfattar 2 respektive 4 år

Jan Andersson 2 år          

Muhannad Al Nuaimi  4 år

Lars Svensson 4 år        

Marie Högkvist 4 år          

Annika Enberg 4 år

Följande ledamöter har två år kvar av sin mandatperiod

Tommy Levinsson

Richard Fallqvist

Marie Johansson

Marika Hämeenniemi har informerat att hon önskar avgå från styrelsen efter 2 års mandatperiod.

Valberedningen för RF-SISU Västmanland uppmanar nu föreningar och SDF att nominera kandidater till den kommande styrelsen. Vi vill även uppmana att nominera de av nuvarande styrelse som förklarat att de står till förfogande om man finner att de bör kvarstå som kandidater.

Vi eftersträvar mångfald och jämlikhet samt geografisk spridning. Enligt stadgarna skall antalet övriga ledamöter vara lika fördelat mellan kvinnor och män.

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2022.

Valberedningen för RF-SISU Västmanland

Lasse Svensson
This is a mailto link
073-9933066

Maria Kesselring
This is a mailto link                          

Kenneth Holmberg
This is a mailto link
070-5448331