Hem / Egna nyheter / Inbjudan till digital distriktsstämma

Inbjudan till digital distriktsstämma

Vi välkomnar till distriktsstämmor för Västmanlands Idrottsförbund, Stiftelsen Klackbergsgården samt SISU Idrottsutbildarna Västmanland den 27 maj. Stämmorna genomförs digitalt via verktyget Zoom.

Tillsammans summerar vi det gångna verksamhetsåret samt fastställer räkenskapsåret för respektive organisation. Efter det genomförs den praktiska sammanläggningen, enligt beslut fattat vid den extra årsstämman 2019. Vi föreslår  verksamhetsinriktning för år 2020-2021 som stämmorna gemensamt fattar beslut om.

Datum och tid
27 maj 2020 kl. 18.00. Observera att incheckning sker från kl. 17.30.
Anmäl dig senast den 18 maj.

Plats:

Stämman genomförs digitalt via verktyget Zoom. Du får mer information via mejl efter din anmälan.

Anmälan sker via fullmakt senast den 18 maj 2020. Var noga med att ange mejladress.

Stämmohandlingar hittar du här