Hem / Egna nyheter / Idrottens samhällsnytta tydligare än någonsin

Idrottens samhällsnytta tydligare än någonsin

Vi är många som lider med alla de föreningar som fick avsluta sina säsonger i förtid. Vi är många som såg fram emot slutspel i länets idrotter. Den kris vi är inne i vänder upp och ner på det mesta i vår vardag, i våra organisationer och i våra företag. I denna situation sätts naturligtvis det hälsobefrämjande arbetet främst. Men det är också i den här situationen som idrottens samhällsnytta blir som allra tydligast.

Vi ser flera föreningar i vårt distrikt som med kreativitet och handlingskraft ställer om sin verksamhet för att möjliggöra för barn och ungdomar att fortsätta idrotta. Idrottsföreningen kan alltjämt vara en pådrivande kraft och ett viktigt sammanhållande kitt i kommuner och i våra bostadsområden.

Kartläggning och dialog

Vi har medvetet valt att inte komma med krav till Västmanlands kommunerna utan har istället inlett dialog med dem alla. Vi har gjort en kartläggning där vi ringt runt till alla kommuner för att fångar in de åtgärder som de hittills vidtagit kopplat till coronakrisen. Vi kommer också följa upp den kartläggningen med enskilda samtal med respektive kommun för att i dialog tillsammans komma överens om vad föreningarna i just den kommunen behöver för stöd och hjälp.

Under coronakrisens första veckor har vi också sett flera initiativ från olika kommuner i vårt län. Många har också meddelat att de arbetar med stödpaket och handlingsplaner som ska presenteras för nämnderna för att hjälpa föreningslivet. Vi kommer fortsätta våra gemensamma dialog och tillsammans med kommunerna ta ansvar för att efter respektive kommuns förutsättningar försöka mildra effekterna och konsekvenserna av coronakrisen!

Kristin Stenman
Distriktsidrottschef

Krönika publicerad i senaste numret av Framgång (VLT).