Hem / Egna nyheter / Distriktsstämmor flyttas fram

Distriktsstämmor flyttas fram

Med anledning av rådande läge i Sverige gällande Coronaviruset (Covid-19) beslutade RF-SISU Västmanlands styrelse igår att skjuta fram våra distriktsstämmor som var planerade att genomföras den 1 april 2020.

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat förbundets stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Därtill har RF-SISU Västmanland, på rekommendation av Riksidrottsförbundet (RF), beslutat att flytta fram alla av oss arrangerade utbildningar och mötesplatser med över 25 deltagare som var tänkta att genomföras under våren 2020.

RF:s rekommendation är att stämmor bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Den nu valda styrelsen får fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till stämmorna.

När nytt datum är beslutat kommer RF-SISU Västmanland stadgeenligt att meddela detta senast tre veckor före stämmorna.

Handlingar och övrig information hittar du här

Vid frågor kontakta
Kristin Stenman
Distriktsidrottschef
This is a mailto link