Hem / Egna nyheter / Distriktsstämma 2022

Distriktsstämma 2022

RF-SISU Västmanland välkomnar till distriktsstämma den 5 april 2022.
Stämman genomförs på Rocklunda i Västerås. Lokal meddelas senare. Vi ser gärna att du deltar fysiskt, dock finns möjlighet till digital närvaro via Zoom.


Datum, tid och plats

5 april 2022 kl. 18.00-20.00.
Vid din anmälan meddelar om du deltar på plats i lokalen eller digitalt via Zoom. Du som väljer att delta digitalt får ett mejl med instrruktioner cirka tre veckor innan stämman. Du måste ha kameran på under stämman för att vi ska kunna säkerställa röstlängd och röstning.

Program:

17.45                 Kaffe/the och smörgås för dig som är på plats.

18.00                 Inledning

                         Jan Andersson, ordförande RF-SISU Västmanland.

18.15                 Presentation om SM-veckan i Västerås 2024.

                         Vicki Skure Eriksson, ordförande nämnden för idrott och friluftsliv
                         Västerås Stad.

                         Alf Westerdahl, Visit Västerås.

                         Magnus Jansson, Idrottschef Västerås Stad.

                         Representanter från RF-SISU Västmanland.

19.00                 Stämman inleds.

20.00                 Avslut.

Stämmohandlingar

Publiceras här senast tre veckor före stämman.

Anmälan

Anmälan sker via denna fullmakt senast den 11 mars 2022. Kom ihåg att meddela om du deltar på plats eller digitalt.

Var noga med att ange mejladress till anmält ombud.

Vid frågor kontakta

Kristin Pleick, distriktsidrottschef

RF-SISU Västmanland tfn: 010-476 48 40.

Utseende av ombud

Distriktsstämman består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser. Det är således inte SDF som har ombud utan respektive SF:s medlemsföreningarna i Västmanland. I de fall SDF omfattar flera distrikt skall ombud utses av de föreningar som finns i Västmanland. Om SDF saknas skall ombud utses av respektive SF:s föreningar i Västmanland. Utseende av ombud skall finnas dokumenterat. Utseende av ombud regleras i stadgarnas 2 kap, 3§.

Mer om distriktsstämman 2022