Hem / Egna nyheter / Därför behövs ytterligare 500 miljoner till idrottsrörelsen

Därför behövs ytterligare 500 miljoner till idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen har precis som många andra drabbats hårt av coronapandemin och dess konsekvenser. Vi vet att många prövningar återstår men hoppas samtidigt kunna gå stärkta ur denna kris och även fortsatt vara en viktig del av samhället.

Västmanland, Sverige och världen kommer vara förändrad efter coronakrisen. Sverige kommer behöva en omstart, en omstart som idrottsrörelsen vill vara en viktig del av.

Stödpaket för överlevnad

Den 20 mars gav regeringen beskedet om ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen och vid ansökningstidens slut hade 4 064 idrottsföreningar från hela landet sökt stöd, varav drygt 100 hemmahörande i Västmanland. Totalt sett uppgick ansökningssumman till nästan 1,3 MSEK vilket betyder att Riksidrottsstyrelsen fick skära bort 800 miljoner kronor när beslut fattades om hur medlen skulle fördelas med fokus på barn- och ungdomsidrott och föreningars överlevnad. Stödet gick endast att söka för förlorade intäkter till och med den 30 juni.

Evenemang ställs in och läger anpassas

De två delar som påverkat och kommer att påverka idrottsrörelsen mest är regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer gällande hur människor får samlas och resa. I dagsläget är det oklart när besluten och rekommendationerna kommer att lättas och tas bort men det vi vet är att det under sommaren och början av hösten fortsatt kommer att vara en förändrad situation för idrottsrörelsen. Det innebär att de föreningar som har evenemang i juli och augusti drabbas hårt, samtidigt som de inte har haft möjlighet att söka kompensation från det första stödpaketet. Här i Västmanland handlar det bland annat om att motionslopp som Blodomloppet tvingats ställa in precis som planerade simtävlingar och sommarläger med övernattning där bandyungdomar från hela landet väntades. Fotbollsskolor skjuts upp och anpassas samtidigt som evenemang som Gurkspelen tvingas genomföras i betydligt mindre skala.

Därför behöver stödet förlängas

I Västmanland har kommunerna visat stor vilja med egna stödpaket anpassade för föreningslivet lokalt. Men det här berör inte bara Västmanland utan idrottsföreningar i hela landet. Därför har Riksidrottsförbundet äskat om en förlängning av regeringens stödpaket med ytterligare 500 miljoner kronor.


Vi vet att idrotten drabbats mycket hårt och att 500 miljoner kronor inte är tillräckligt. Men vi förstår också att idrottsrörelsen inte kan bli fullt ut kompenserad. Det är dock mycket viktigt att vi får ett snabbt besked från regeringen. Tillsammans kämpar vi varje dag för att föreningslivet ska överleva och fortsätta vara den mötesplats som människor behöver. Det gäller både under och efter krisen.

 

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
Jan Andersson, ordförande RF-SISU Västmanland
Kristin Stenman, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland