Hem / Egna nyheter / Bli en del av rörelsesatsning i skolan

Bli en del av rörelsesatsning i skolan

RF-SISU Västmanland kommer från och med 2021 arbeta i tre spår inom ramen för Rörelsesatsning i skolan - utbildning, nätverk samt föreningssamverkan. Ta chansen att bli en del av vår satsning.

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF-SISU Västmanland har som uppdrag att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att öka den grundmotoriska förmågan hos barn och unga så att steget vidare till idrottsrörelsen blir enklare. Dessutom förbättras folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

RF-SISU Västmanland kommer från och med 2021 att arbeta med tre spår inom ramen för Rörelsesatsning i skolan - utbildning, nätverk samt föreningssamverkan. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Målsättningen med det första spåret, föreningssamverkan, är att fler barn ska hitta till föreningslivet genom att få testa nya idrotter samt delta i aktiviteter som stimulerar till rörelseglädje.

Det andra spåret är utbildning av skolpersonal. Vi erbjuder två utbildningar, basutbildning som inriktar sig på rörelseförståelse samt nyttan av fysisk aktivitet, där målgruppen är samtlig personal på en skola. Vår andra utbildning är en fortsättningsutbildning som fokuserar på rastverksamhet och praktiska moment och riktar sig till personal som arbetar med rörelse på skolan.

Det tredje spåret är nätverksträffar som riktar sig till alla skolor som är med i satsningen. Nätverket har som målsättning att genomföra en till två träffar per år med olika teman samt skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vad innebär det att vara del av rörelsesatningen i Västmanland?


Oilka steg inom satsningen (ett läsår)

  1. Introduktionsträff
  2. Uppstart med basutbildning för hela skolans personal.
  3. Processtart -Träff med ledningen för genomgång av handlingsplan och planering av fortsättningsutbildning och föreningssamverkan.
  4. Föreningssamverkan och fortsättningsutbildning genomförs på skolan. Målsättningen är att skolor i satsningen ska få besök av minst två föreningar per år.
  5. Uppföljning
  6. Utvärdering

För de skolor som deltar ingår även material och processtöd.

Om er skola är intresserad av att vara en del av rörlesesatningen  HT21/VT22 ska ni kontakta Tobias Fahlén för att få mer information. För denna period finns det plats för 12 nya skolor, först till kvarn. Anmäl ditt intresse här.

Projektleare RF-SISU Västmanland
Tobias Fahlén
010-476 48 19
This is a mailto link