Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra ekonomiutbildningar

Våra ekonomiutbildningar

Kassörsutbildning

Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om Kassörsrollen. Utbildningen riktar sig till kassörer och andra med intresse för hur en Idrottsförenings ekonomi fungerar.
Innehåll:
Ansvar för ekonomin i idrottsföreningen, Krav på ekonomisk redovisning, Kassörens och revisorns roller, Skatter, avgifter, deklarationer och kontrolluppgifter för idrottsföreningar

Bokföring

Utbildningen är grundläggande och ger kunskaper i bokföring Idrottsförening. Utbildningen riktar sig till föreningskassörer. En bra förkunskap är att du genomgått kassörsutbildning.
Innehåll: Varför bokföring, Typer av bokföring, Balansräkning och resultaträkning, Regler för Debet och Kredit, Idrottens baskontoplan, Utbildningen innehåller praktiska inslag. 

Bokslut i Förening

Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper att göra förenklat bokslut i förening. 
En bra förkunskap är att du genomgått kassörsutbildning och har bokföringskunskaper.
Innehåll: Vad är bokslut och varför ska det göras? Olika nivåer, Inför bokslutet t ex periodiseringar, avskrivningar, varulager, semesterlöneskuld, avstämningar, Sammanställa förenklat bokslut, Bokslutsspecifikationer. 

Håll koll på föreningens ekonomi

Utbildningen ger idrottsföreningar verktyg till att få bättre koll på föreningens ekonomi. Utbildningen riktar sig till föreningskassörer och andra med intresse för hur en idrottsförenings ekonomi fungerar. En bra förkunskap är att du genomgått kassörsutbildning.
Innehåll: Resultatbudget, Likviditetsbudget, Övriga budgetformer, Bidrag, Försäljningskampanjer, Rätt avgifter, Tips på intäkter.

I Västernorrland genomför vi kontinuerligt dessa kurser och svarar på frågor och ger support via mail och telefon.

Här hittar du aktuellt kursutbud

Idrotten har utarbetat en egen baskontoplan som underlättar för idrottsföreningens ekonomihantering. 
Utifrån planen finns mallar för att upprätta ett förenklat årsbokslut.