Hem / Utbildning/Folkbildning

Idrottsrörelsens folkbildning – utvecklar människor och föreningar

RF-SISU Västernorrland är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västernorrland. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och arbetar med att stötta och utveckla människor och föreningar. Alla föreningar och idrotter i Västernorrland har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Våra idrottskonsulenter arbetar tillsammans med dig och din förening för att ni ska kunna utveckla just er förening på bästa sätt. Vi har kunskap om verktyg och metoder som underlättar lärandet och gör det intressant och roligt. Vi kan arbeta genom att ta små, enkla steg, men även leda mer genomgripande processer för att förankra nya arbetssätt och driva strategiska utvecklingsarbeten.

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Västernorrland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i föreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala. 

Föreningsbesök

Våra idrottskonsulenter kommer gärna ut till din förening. Tillsammans med er gör vi en analys av föreningens verksamhet och ringar in hur just ert utvecklingsbehov ser ut. Våra idrottskonsulenter känner till idrottens vardag och och kan med sin kompetens ge stöd och motivation för ett modernt bildningsarbete som leder till att föreningen och medlemmarna utvecklas. Kontakta idrottskonsulent

Se Lena Andersson berätta om sitt jobb som idrottskonsulent:

Lärgrupp

En lärgrupp är en mindre grupp människor som regelbundet genom samtal och dialog lär av varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och intressen.
Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen. 
Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. Genom att kontinuerligt redovisa era lärgrupper kan ni få ett utvecklingsstöd från RF-SISU Västernorrland. 

Lärgruppsledaren har en viktigt roll i gruppen och behöver inte vara expert på ämnet som man ska samtala kring. Lärgruppsledarens uppgift är att vara samordnare, pådrivare och inspiratör.

Det är viktigt att lärgruppsledaren delar idrottsrörelsens grundläggande värderingar om allas rätt att vara med, glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet och rent spel. Lärgruppsledaren ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna.

Läs mer om hur lärgrupper fungerar och det stöd ni kan få från RF-SISU Västernorrland.

Kurs

När du deltar i en kurs finns en fastställd kurs-/utbildningsplan. Vi erbjuder dels idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare, dels erbjuder vi lokalt framtagna kurser inom olika ämnen – allt från Trygg idrott till föreningsekonomi. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra omfattar ett enstaka tillfälle.

  • Fastställd kursplan
  • Minst 3 utbildningstimmar (á 45 min)
  • Minst 3deltagare inkl.utbildaren
  • Utbildare godkänd av SISU Idrottsutbildarna

Aktuella kurser

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Västernorrland kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en av våra idrottskonsulenter, som är utbildade processledare, som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. 
Kontakta oss för mer information om hur föreningen kan utvecklas med processarbete

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. RF-SISU Skåne har ett stort utbud av föreläsningar som anpassas efter målgrupp och behov. Du kan gå på våra föreläsningar antingen genom att anmäla dig till en regional föreläsning eller genom att föreningen beställer den så att föreläsningen körs på er hemmaplan.
Kontakta din idrottskonsulent för att få mer information om föreläsningar

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.
Kontakta oss för mer information om hur föreningen kan utvecklas med kulturarrangemang