Hem / Om RF-SISU Västernorrland / Utmärkelser

Utmärkelser

Inom idrotten arbetar de allra flesta ledare ideellt. När din förening firar jubileum har ni möjlighet att ansöka om utmärkelser/förtjänsttecken för att visa uppskattning och stöd till de ledare som lagt ner mycket tid och gjort viktigt arbete. RF-SISU Västernorrland delar ut diplom, ledarmärke och standar efter vissa kriterier som kan läsas nedan.

Diplom

Förening vid jubileum efter minst 25 års verksamhet.
Aktiv förbundsledare efter minst 5 års verksamhet.
Aktiv föreningsledare efter minst 10 års verksamhet.
Organisation eller enskild enligt styrelsens beslut.


Ledarmärke

Aktiv förbundsledare efter minst 10 års verksamhet.
Aktiv föreningsledare efter minst 15 års verksamhet.
Annan enskild som enligt styrelsens bedömning gjort länets idrott stora tjänster.


Standar

(RF-SISU Västernorrlands högsta utmärkelse)
Förening vid jubileum efter minst 50 års verksamhet.
Aktiv förbundsledare efter minst 20 års verksamhet.
Aktiv föreningsledare efter minst 25 års verksamhet.
Organisation eller enskild som enligt styrelsens bedömning gjort länets idrott stora tjänster.

Ansökningsformulär utmärkelser