Hem / Om RF-SISU Västernorrland / Stämma 2020

RF-SISU Västernorrlands årsstämma 2020

Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland bjuder in till digitala årsstämmor för respektive organisation, torsdagen den 23 april 2020.

Vid Riksidrottsforum den 10 november 2018 beslutades att DF och SISU-d i de 19 distrikten sammanläggs till en juridisk person från och med den 1 januari 2020. Vid de aktuella stämmorna på regional nivå ska nu de slutliga frågorna för respektive distrikt behandlas.

Tillsammans summerar vi det gångna verksamhetsåret samt fastställer räkenskapsåret för respektive organisation. Efter det genomförs den praktiska sammanläggningen, enligt beslut fattat vid den extra årsstämman i april 2019; Den juridiska personen SISU Idrottsutbildarna Västernorrland avslutas och sammanläggs med Västernorrlands Idrottsförbund till RF-SISU Västernorrland. Årsstämmorna 2020 avrundas med en presentation av den nya verksamhetsinriktningen för år 2020-2021 som stämmorna gemensamt tar beslut om.

Länk till mer information om sammanläggningen

Välkommen till årsstämman

Datum: Torsdagen den 23 april 2020

Tid: 18.00

Plats: Genomförs digitalt, via länk, mer info kommer

Möteshandlingar för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrlands årsstämmor kan laddas ned via länkarna här nedan.

Frågor?

Har du frågor om årsstämmorna är du välkommen att kontakta distriktsidrottschef Elisabeth Byström, This is a mailto link, 010-476 48 74.