Hem / Om RF-SISU Västernorrland / Sammanläggning 2020

Sammanläggning 2020

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten skedde en sammanläggning av distriktsidrottsförbundet och SISU-distrikt till en juridisk person per distrikt den 1 januari 2020. Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland lades då samman till RF-SISU Västernorrland. Fortsättningsvis finns nu totalt 19 distrikts-organisationer i Sverige istället för 38.

Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland arbetar redan tätt tillsammans – sedan flera år tillbaka med en gemensam chef, gemensam styrelse och gemensamt kansli. Sammanläggningen har gjort att vi är en organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning. Två organisationer tar ett naturligt nästa steg som RF-SISU Västernorrland.

Sammanläggningen är en administrativ åtgärd som ger oss en gemensam organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning – det innebär ingen förändring av kärnverksamheten.

Som gemensam organisation kan vi tydliggöra vårt erbjudande, en helhetslösning för utveckling inom idrott och folkbildning över hela landet. I och med sammanläggningen får idrottsföreningen en tydligare väg in. Allt är som vanligt, fast enklare.

SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.