Hem / Om RF-SISU Västernorrland / Styrande dokument

Styrande dokument

På den här sidan hittar du de styrande dokument och planer som idrottsrörelsens och RF-SISU Västernorrlands verksamhet vilar på. Allting utgår från en gemensam verksamhetsidé, vision och värdegrund som står i Riksidrottsförbundets stadgar, beslutade av RF:s stämma.
RF-SISU Västernorrlands stadgar 

Verksamhetsidé

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, själva essensen av det vi vill vara, är: 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

För vår folkbildningsverksamhet är verksamhetsidén: 
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Vision

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Svensk idrottsrörelse vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en bildnings- och utbildningsverksamhet i världsklass.

För vår folkbildningsverksamhet är visionen: Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa. 

Verksamhetsinriktning

RF-SISU Västernorrland ska till årsstämman föreslå en tvåårig verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för de kommande åren. Verksamhetsinriktningen utgår från verksamhetsidén, Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Verksamhetsinriktning 2020-2021

Verksamhetsberättelse

RF-SISU Västernorrland ska stödja, företräda och leda och ska hjälpa med bildning och utbildning som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utveckla verksamheten i våra specialidrottdistriktsförbund och idrottsföreningar. För att uppnå detta arbetar vi utifrån vår verksamhetsinriktning.

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020

Verksamhetsberättelse 2019 VIF/SISU *

Årsredovisning 2019 VIF *           Årsredovisning 2019 SISU *

Verksamhetsberättelse 2018 VIF/SISU *

Årsredovisning 2018 VIF *           Årsredovisning 2018 SISU *

* Före den 1 januari 2020 redovisade RF-SISU Västernorrland verksamheten i två separata redovisningar – Västernorrlands Idrottsförbund respektive SISU Idrottsutbildarna Västernorrland.