Protokoll

Här finns våra styrelseprotokoll och årsstämmoprotokoll. OBS: Från 2021 publiceras ej styrelseprotokollen.

Distriktsstämmoprotokoll 

 

2022

Distriktsstämmoprotokoll 2022

Bil. 1 Röstlängdsunderlag

 

2020

Årsstämmoprotokoll 2020

Bil. 1 Röstlängdsunderlag

Årsstämmoprotokoll extra stämma 2020

Bil. 1 Röstlängdsunderlag extra stämma

 

2019

Årsstämmoprotokoll extra stämma 2019

Bil. 1 Röstlängdsunderlag

 
2018

Årsstämmoprotokoll 2018 VIF                Årsstämmoprotokoll 2018 SISU

Bil. 1 ombudsförteckning VIF-SISU- Stämma 25 april 2018

Bil. 2 Verksamhetsberattelse-årsredovisning inkl rev.berättelse och granskingsrapport VIF-2016

Bil. 2 Verksamhetsberattelse- årsredovisning- inkl rev.berättelse och granskningsrapport SISU 2016

BIl. 3 Verksamhetsberattelse-årsredovisning inkl. rev.berättelse och granskningsrapport VIF-2017

Bil. 3 Verksamhetsberattelse-årsredovsining inkl. rev.berättelse och granskningsrpport SISU-2017

Bil. 4 Förslag till ändringar SDF-bidraget

Bil. 5 VIF-SISU-Verksamhetinriktning-2018-2019

Styrelseprotokoll fram till 2020

                          2020-11-21 RF-SISU  
2020-10-05 RF-SISU                         2020-08-29 RF-SISU 
 2020-06-02 RF-SISU                         2020-04-28 konstituerande
2020-03-26 RF-SISU                         2020-03-31 RF-SISU
2020-01-24 RF-SISU                         2020-02-26 RF-SISU
2019-12-17 VIF                         2019-12-17 SISU
2019-10-09 VIF                         2019-10-09 SISU
2019-08-28 VIF                         2019-08-28 SISU
2019-04-10 VIF                         2019-04-10 SISU
2019-01-29 VIF                         2019-01-29 SISU
2018-12-18 VIF                         2018-12-18 SISU
2018-10-03 VIF                         2018-10-03 SISU
2018-08-30 VIF                         2018-08-30 SISU
2018-06-20 VIF                         2018-06-20 SISU
2018-05-16 VIF                         2018-05-16 SISU