Hem / Bidrag och stöd / Stöd under coronapandemin

Stöd under coronapandemin

Det finns flera typer av stöd som särskilt formats eller justerats för att underlätta för föreningar att bibehålla och/eller ställa om verksamhet i coronatider.

Nya möjligheter till projektstöd

Riktlinjerna för projektstödet som föreningar kan söka har i och med coronapandemin justerats. Justeringarna handlar dels om ett helt nytt område inom projektstödet riktat mot barn- och ungdomsidrott och dels om utökade möjligheter att söka stöd för ordinarie verksamhet inom projektstödet för inkludering av nyanlända

 Kontakta er idrottskonsulent för mer info.

Om kompensationsstödet 2021

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan också ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för januari och februari 2021.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 335 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Föreningar kan ansöka om stödet enligt följande:

  • Ansökan från 15 april till 26 april kl 12.00 för ekonomiska förluster för januari och februari 2021.

Om RF får besked och erhåller ytterligare stöd innan ansökningsomgången startar kan perioden för kompensationsstödet utökas till att även inbegripa mars 2021.

Om kompensationsstödet 2021

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Vissa föreningar kommer att ansöka om delar av sin verksamhet via sitt specialidrottsförbund (SF). SF ansöker om utpekade verksamheter och evenemang för sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang som exempelvis Vasaloppet. En lista kommer publiceras över vilka verksamheter som avses innan ansökningsomgången startar. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller.

Nytt för kompensationsstödet 2021 är att föreningar inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under januari och februari där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang såsom SM-tävlingar eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Regelverk kompensationsstöd idrottsföreningar 2021

Ansökan 

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Nästa ansökningsomgång är mellan 15 april och 26 april kl. 12.00. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Vid frågor kontakta This is a mailto link

Specialidrottsförbund (SF)

SF kan ansöka om stödet enligt följande:

  • Ansökan från 15 april till 26 april kl. 12.00. Ansökan avser SF:s och SDF:s verksamhet och överenskommen IF-verksamhet och IF-evenemang som SF ansvarar för.

Om RF får besked och erhåller ytterligare stöd innan ansökningsomgången startar kan perioden för kompensationsstödet utökas till att även inbegripa mars 2021.

Om kompensationsstödet 2021

Syftet med stödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Stödet ska i övrigt inte förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten.

I likhet med ansökningar 2020 kommer det vara centralt för ansökan att SF kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att SF kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som tagits emot under perioden.

SF kommer att ansöka om utpekade verksamheter och evenemang för vissa av sina föreningar. Däribland de högsta serierna i lagidrotter, större cuper och turneringar och evenemang som exempelvis Vasaloppet. Överenskommelse görs med respektive SF vilka evenemang som ingår. Respektive SF kommer också kontakta de idrottsföreningar det gäller.

Nytt för kompensationsstödet 2021 är att förbund inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under januari och februari där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om internationella förbund tilldelat SF internationella tävlingar såsom världscuper eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Regelverk kompensationsstöd specialidrottsförbund 2021

Ansökan 

Ansökan sker via de mallar som RF skickar ut till SF.

Vid frågor kontakta This is a mailto link