Hem / Bidrag och stöd / Stöd under coronapandemin

Stöd under coronapandemin

Det finns flera typer av stöd som särskilt formats eller justerats för att underlätta för föreningar att bibehålla och/eller ställa om verksamhet i coronatider.

Nya möjligheter till projektstöd

Riktlinjerna för projektstödet som föreningar kan söka har i och med coronapandemin justerats. Justeringarna handlar dels om ett helt nytt område inom projektstödet riktat mot barn- och ungdomsidrott och dels om utökade möjligheter att söka stöd för ordinarie verksamhet inom projektstödet för inkludering av nyanlända

 Kontakta er idrottskonsulent för mer info.

Om kompensationsstödet 

2020

Föreningar som har beviljats kompensationsstöd under 2020 kommer att få ta del av en fyllnadsutbetalning som innebär att föreningen får ett ytterligare stöd som uppgår till minst 32% av tidigare utbetalat stöd. Stödet utbetalas till bank- eller plusgiro under vecka 14 och 15. Mail har skickats till de mailadresser som är angivna i IdrottOnline som ordförande och kassör.

Exempel: En förening som fått totalt 10 000 kronor i kompensationsstöd under 2020 får en fyllnadsutbetalning på 4 000 kronor då stödet avrundas uppåt till närmaste 1 000.

2021

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd.

Ansökningsperioden är 7 maj till 19 maj kl. 12.00 (observera att datumen har ändrats).

Idrottsföreningar ansöker inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. 

Mer om kompensationsstöd för idrottsföreningar

Specialidrottsförbund ansöker via de mallar som RF skickar ut.

Mer om kompensationsstöd för specialidrottsförbund

För frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta This is a mailto link

För tekniska frågor om till exempel inloggning i IdrottOnline, kontakta supporten.