Hem / Bidrag och stöd / Stöd under coronapandemin

Stöd under coronapandemin

Det finns flera typer av stöd som särskilt formats eller justerats för att underlätta för föreningar att bibehålla och/eller ställa om verksamhet i coronatider.

Nya möjligheter till projektstöd

Riktlinjerna för projektstödet som föreningar kan söka har i och med coronapandemin justerats. Justeringarna handlar dels om ett helt nytt område inom projektstödet riktat mot barn- och ungdomsidrott och dels om utökade möjligheter att söka stöd för ordinarie verksamhet inom projektstödet för inkludering av nyanlända

 Kontakta er idrottskonsulent för mer info.

Kompensationsstöd för corona (OBS EJ LÄNGRE SÖKBART)

Mellan den 1 maj och 15 maj är det möjligt att ansöka om kompensationsstöd för idrottsföreningar hos Riksidrottsförbundet. Stödet är en del av regeringens krispaket på 500 miljoner till idrottsrörelsen med anledning av coronaviruset. Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten. Ett ansökningskrav är att föreningens förlorade intäkter eller merkostnader uppgår till minst 15 000 kronor inom perioden 12 mars och 30 juni. Ansökan görs i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. 

  • Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.
  • I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Här kan du läsa allt om stödet och hur du söker. 
För frågor om kompensationsstödet och ansökan, This is a mailto link.