Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

LOK-stöd

Förkortningen LOK-stöd står för Statligt lokalt aktivitetsstöd och kan sökas av din förening om ni bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdom mellan 7 och 25 år. Ideella föreningar som är anslutna till ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) kan söka LOK-stöd.

Ansökan gör du i er IdrottOnline-sida. Om du behöver hjälp så hittar du manualer och supportfunktioner på Riksidrottsförbundets supportsida för IdrottOnline och instruktionsfilmer på Youtube.

Länk till manualer och support på IdrottOnline Servicecenter

Länk till instruktionsfilmer på Youtube


Ansökningstider

Ansökan för perioden 1 januari–30 juni (vårens period)
ska ha inkommit senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1 juli–31 december (höstens period)
ska ha inkommit senast den 25 februari.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om LOK-stödsreglerna


Kommunalt LOK-stöd

Idrottsföreningar kan söka både statligt och kommunalt LOK-stöd. Regler och ansökningsförfarande för de kommunala stöden kan skilja mellan de olika kommunerna. Det kan även ha olika benämningar (LOK-stöd, föreningsstöd, medlemsstöd etc.).

Länkar till våra kommuners sidor:
Härnösand     Kramfors     Sollefteå     Sundsvall     Timrå      Ånge      Örnsköldsvik