Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Verksamhetsstöd idrott för äldre

Verksamhetsstöd idrott för äldre

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) har fram till den 31 januari 2021 möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen. På den här sidan får du reda på mer om stödet och ansökan.

RF har beviljats särskilda medel under två år för att ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv, och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+). Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för personer 65+ bidrar redan till dessa mål och kommer därför kunna ansöka om ett verksamhetsstöd på totalt 24 miljoner kronor. 

Syftet med stödet är att ge föreningen förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre deltar. Stödet är en engångsföreteelse och hanteras i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober 2020 och 31 januari 2021. *

Här hittar du regelverk för stödet

Här hittar du mer information om stödet

Vilka kan söka?

Idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer 65 år eller äldre (65+) deltagit. Föreningen ska idag ha minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod. Föreningen måste också vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till Riksidrottsförbundet.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. Om du är inloggad i IdrottOnline på din förening (och har rätt roll i föreningen) så hittar du fliken Idrottsmedel i menyn längst upp på sidan. Klicka sedan på fliken till Idrottsmedel till vänster, välj ”Verksamhetsstöd IF Idrott för äldre“ och klicka på ”ansök”.

Utförligare beskrivning av hur ansökan går till

Hur mycket stöd kan en förening få?

Alla föreningar som lämnar fullständig ansökan och som uppfyller villkoren för stödet får ett grundstöd på 3 000 kronor. Stödet betalas ut löpande efter att ansökan har godkänts.

Det är svårt att förutsäga hur många föreningar som kommer söka, och därmed hur långt den totala summan på 24 miljoner kronor kommer räcka. Riksidrottsförbundet räknar med att en del av summan kommer att bli över efter att grundstödet betalats ut. Återstående medel planeras då att fördelas till samma föreningar, baserat på de uppgifter föreningen anger i ansökan.

*Fotnot: Då ansökningsperioden är förlängd från den 30 november till 31 januari finns en ansökningsteknisk detalj i ansökansförfarandet. Där ni som föreningar fyller i ansökan står det 30 november som sista datum. Efter 30 november kommer det i ansökningssystemet bli som en "ny" ansökningsperiod som gäller 1 dec - 31 jan. Detta är alltså bara en ansökningsteknisk detalj då det sammantaget ändå gäller som en ansökningsperiod.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till oss.

Kontaktperson: 
Ellen Forsberg
This is a mailto link
Tel: 010-476 49 02