SDF-stöd

Region Västernorrland stödjer årligen den regionala idrotten med 1 miljon kronor i kontantstöd samt 200-250 000kr i form av särskilt SDF-stöd. Bidraget hanteras av RF-SISU Västernorrland och betalas ut året efter genomförd verksamhet med följande beräkningsgrund:

 • Grundbidrag: 2000 kr per SDF plus föreningsbidrag 140 kr per förening,
  minimum 4 föreningar (20%)
 • LOK-stöd: Antalet sammankomster 1,90 kr* per deltagarsammankomst (30%)
 • Antal utbildningstimmar med 11 kr* per utbildningstimme vilket inkluderar redovisade lärgrupper, kurser och processarbeten. (50%)

  * Beloppen baserade på 2017 års verksamheter för SDF-bidraget 2018.
     2019 och 2020 är bidraget desamma p.g.a. frysta SDF-bidrag, se nästa stycke.1


Som det beslutades på VIF/SISU:s stämmor i april 2018 och som en konsekvens av RFs beslut om frysta SF-bidrag kommer SDF-bidragen frysas för 2019 och 2020, dock från 2018 års beslutade nivå med samma totala belopp som SDF: et fick 2018, samt att presentera ett förslag till ny fördelningsmodell av SDF-bidrag till årsstämman 2020 som ska gälla fr.o.m. 2021.

 För att ta del av SDF-bidraget ska följande handlingar skickas in underskrivna snarast möjligt efter senaste årsmötet, dock senast 1 december innevarande år:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse


Särskilt SDF-stöd

Riktar sig till SDF som har viljan men saknar resurserna. Stödet kan användas till kostnadstäckning av exempelvis utbildningar och konferenser, extra resurser i form av personal m.m. samt uppsökande verksamhet.


Utbildning

Har ditt SDF någon form av utbildningsverksamhet? Kontakta er konsulent så får ni hjälp och råd kring hur ni ska rapportera den verksamheten för att den ska fungera som beräkningsunderlag för SDF-stöd.