Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd till föreningar inom mindre SF

Projektstöd till föreningar inom mindre SF

RF-SISU Västernorrland vill skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma vision, Strategi 2025. En del i det arbetet är att bistå med hjälp till våra mindre specialidrottsförbund (SF) när det gäller att fördela medel med inriktning mot barn- och ungdomsidrott. Därför kan du som förening inom ett mindre SF söka ett särskilt projektstöd. 

Kontakt

Har du frågor kring projektstödet, kontakta din konsulent