Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd för inkludering av nyanlända

Projektstöd för inkludering av nyanlända

För att ge ytterligare kraft åt arbetet med att erbjuda nyanlända personer träningsmöjligheter och sammanhang finns ett särskilt projektstöd med fokus på inkludering av nyanlända.

RF-SISU Västernorrland vill stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra till både integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025, där ett av de prioriterade områdena handlar om att skapa ett livslångt idrottande för alla. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft som motverkar segregation och utanförskap.

Projektstödets inriktning

Projektstödet ska användas för att:

  • Höja medvetandegraden och kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen, med målet att normer och strukturer som motverkar/försvårar inkludering av individer synliggörs, ifrågasätts, utmanas och förändras.
  • Bedriva inkluderande verksamhet och göra riktade insatser för nyanlända.

Avgränsningar 

Projektstödet ska normalt sett användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling i er förening. Under tiden för gällande coronarestriktioner har avgränsningarna justerats och stödet inkluderar nu även ordinarie eller löpande verksamhet, som till exempel kostnader för material. Individuella kostnader, som individers medlems- eller träningsavgifter ersätts ej. 

Kontakta er idrottskonsulent för mer information