Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i länets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd. Det går även att söka stöd för att bibehålla verksamheten under Coronarestriktionerna.

Syftet med Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott (tidigare Idrottslyftet) är att;

  • Skapa förutsättningar för länets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025

Stödet är fördelat på fyra sökbara områden;

  • För att stärka idrotten i idrottssvaga områden
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • För att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare
  • För att bibehålla verksamhet under tiden med restriktioner med anledning av Coronaepidemin.*

* 30 mars fattade RS beslut om att komplettera tidigare beslutat regelverk för Projektstöd IF Barn och ungdomsidrott till att även omfatta området ”Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin”. Skälet till RS kompletterande beslut är att RF:s hållning är att den dagliga idrottsverksamheten ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt och så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer. Det ska därför finnas möjlighet för föreningar att söka projektstöd inom ramen för barn- och ungdomsidrotten för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex digital) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Helt enkelt om att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet.

Så här söker ni stödet

  • Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (ev tillsammans med konsulent) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”.
  • De nya riktlinjerna gäller längst t o m 31 december 2021.
  • Återrapportering i IdrottOnline

Läs anvisningarna i sin helhet.

Utöver detta kan du även söka projektmedel för anläggningar precis som tidigare.
Länk till mer info om Projektstöd anläggning. (Tidigare Idrottslyftet Anläggning)

Du kan även söka projektmedel hos ditt specialidrottsförbund. Du kan inte söka för samma satsning hos oss som hos ditt SF – däremot går kompletterande ansökningar bra.