Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd för anläggningar och idrottsmiljöer

Projektstöd för anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av våra prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Svensk idrott har enats om gemensamma mål i Strategi 2025 och självklart ska även RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer bidra till att uppfylla dessa mål. Det innebär att vi behöver prioritera sådana projekt som i störst utsträckning går i linje med idrottens resa mot 2025. Det kan också innebära att vi behöver prioritera vissa kommuner/områden eller vissa idrotter.

Nytt namn för Idrottslyftet 

Idrottslyftet försvinner som begrepp och ersätts från årsskiftet 2020 av Projektstöd IF Anläggningar. Stödet gäller fortfarande satsningar på anläggningar och idrottsmiljöer. Från och med 2020 så handlägger RF-SISU distrikten även ”stora projekt” och ”stöd till utrustning för parasport”. 

För att kunna ta beslut ska föreningen ha inkommit med en komplett ansökan via idrott online innan något av följande ansökningsdatum:

  • 15 februari 2021
  • 1 maj 2021
  • 30 oktober 2021

Innan föreningens ansökan lämnas in vill vi att du kontaktar er närmaste idrottskonsulent hos RF-SISU Västernorrland. Ni kan då få värdefulla tips i föreningens arbete med anläggningsprojekt. Konsulenten bokar då också in en träff med föreningen för att kunna informera om och diskutera kring Strategi 2025 och de utvecklingsresor idrotten står inför.

Här kan du läsa mer om lokala förutsättningar i Västernorrland, kontaktpersoner hos RF-SISU Västernorrland samt för att se mer om vilka riktlinjer som gäller för olika stöd

Här kan du läsa mer om de olika stöd som finns för anläggningar och idrottsmiljöer.