Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd barn och unga

Projektstöd barn och unga

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i länets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott (tidigare Idrottslyftet) är att;

  • Skapa förutsättningar för länets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025

Stödet är fördelat på tre sökbara områden;

  • För att stärka idrotten i idrottssvaga områden
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • För att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare

Att söka projektmedel för barn- och ungdomsverksamhet är inte krångligt. 

  • Ingen deadline för ansökan.
  • Ansökningsförfarande i IdrottOnline – kontakta gärna din idrottskonsulent om du behöver hjälp eller för att få extra tips och diskutera projektidéer
  • Återrapportering i IdrottOnline

Utöver detta kan du även söka projektmedel för anläggningar precis som tidigare.
Länk till mer info om Projektstöd anläggning. (Tidigare Idrottslyftet Anläggning)

Du kan även söka projektmedel hos ditt specialidrottsförbund. Du kan inte söka för samma satsning hos oss som hos ditt SF – däremot går kompletterande ansökningar bra.