LOK-stöd

Förkortningen LOK-stöd står för Statligt lokalt aktivitetsstöd och kan sökas av din förening om ni bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdom mellan 7 och 25 år. Ideella föreningar som är anslutna till ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) kan söka LOK-stöd.

Ansökan gör du i er IdrottOnline-sida. Om du behöver hjälp så hittar du manualer och supportfunktioner på Riksidrottsförbundets supportsida för IdrottOnline och instruktionsfilmer på Youtube.

Länk till manualer och support på IdrottOnline Servicecenter

Länk till instruktionsfilmer på Youtube


Närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020.

Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Här kan du läsa mer om vilka externa system som i dag har möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

Från och med januari 2021 finns det en ny mobilapp för att göra det ännu enklare att närvaroregistrera digitalt. Det är helt gratis för föreningen att använda IdrottOnline och den nya mobilappen.
Länk till mer info om närvaroregistrering 

Frågor och svar om den nya appen


Ansökningstider

Ansökan för perioden 1 januari–30 juni (vårens period)
ska ha inkommit senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1 juli–31 december (höstens period)
ska ha inkommit senast den 25 februari.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om LOK-stödsreglerna


Kommunalt LOK-stöd

Idrottsföreningar kan söka både statligt och kommunalt LOK-stöd. Regler och ansökningsförfarande för de kommunala stöden kan skilja mellan de olika kommunerna. Det kan även ha olika benämningar (LOK-stöd, föreningsstöd, medlemsstöd etc.).

Länkar till våra kommuners sidor:
Härnösand     Kramfors     Sollefteå     Sundsvall     Timrå      Ånge      Örnsköldsvik