Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Ni kan få verksamhetsstöd eller till exempel projektstöd för att nå fler barn och unga eller tillgänglighetsanpassa er idrottsmiljö.

Nedan presenteras de olika stöd som föreningar kan söka:

  • Projektstöd IF Återstart - ett nytt stöd som kan sökas fram till 31 oktober 2022. Syftet är att stimulera återstart efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar.

  • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) – söks via Idrottonline två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.
    Omfattar deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.

  • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – söks antingen via RF-SISU Västernorrland eller berört specialidrottsförbund och i Idrottonline. 
    Utvecklingsarbete i linje med strategi 2025 för att få fler barn att stanna inom idrotten, fler att vilja bli ledare och med särskilt fokus på idrottssvaga områden.

  • Projektstöd till anläggningar – söks via RF-SISU Västernorrland och Idrottonline.
    Medel för bland annat nya aktivitetsytor, renovering, miljöprojekt eller utrustning för parasport.

Rabatter och förmåner

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Dessa avtal inkluderar Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, distrikt, föreningar och medlemmar. Mer om rabatter och förmåner på rf.se

Andra typer av stöd

Det finns även andra typer av stöd, till exempel från fonder och externa aktörer, som din förening kan söka. Har du idéer om hur du vill utveckla föreningens verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans avgöra vilka stödformer som kan vara aktuella.