Hem / Vi arbetar med / Samsyn Västernorrland

Samarbete mellan idrotter för att undvika för tidig specialisering

Många tvingas välja idrott alldeles för tidigt. I Västernorrland har flera förbund i gått samman för att ge barn och unga förutsättning att hålla på med flera idrotter längre upp i åldrarna.

Barn och ungdomar upp till 16 år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. I största möjliga mån ska aktiviteter organiserats så att barn och ungdomar inte tvingas välja aktivitet. Forskningen visar med all önskvärd tydlighet att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrott. Ett barn som håller på med flera idrotter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men även ur ett hälsoperspektiv. 

Samsyn är ett ställningstagande 

Samsyn är ett ställningstagande – en gemensam avsiktsförklaring. Samsyn Västernorrland samordnas av RF-SISU Västernorrland och består av:

  • Västernorrlands Innebandyförbund
  • Medelpads Ishockeyförbund
  • Medelpads Fotbollsförbund
  • Ångermanlands Ishockeyförbund
  • Ångermanlands Fotbollsförbund
  • Västernorrland & Jämtlands läns Handbollsförbund 

Samsynarbetet går helt i linje med det strategiarbete som idrottsrörelsen genomför mot 2025, där en grundläggande del är få barn och unga att vilja idrotta så länge som möjligt. Helst hela livet. Samsyn utgår helt ifrån ett barnrättsperspektiv. Det ska vara barnets bästa som sätts i fokus hela tiden. 

Samarbetar så att idrotterna inte ska krocka

Riktlinjerna innehåller instruktioner om hur krockar mellan idrotter ska undvikas, definierar hög- respektive lågsäsong för varje idrott och prioriteringsordning om krockar ändå uppstår.

I praktiken innebär Samsyn att förbunden ansvarar för att planera sina säsonger i dialog med varandra för att undvika krockar. Förbunden har också gjort en prioriteringsordning av olika nivåer av tävlingsverksamhet och definierat idrotternas hög- och lågsäsonger. Tanken är att det ska bli enklare för den aktive att välja om olika sporters aktiviteter trots allt sammanfaller. I grunden är det alltid den aktives eget val som ska gå i första hand. Ledare uppmanas att prata med varandra för att hitta lösningar i samförstånd, med barnets bästa och vilja i fokus. 

Prata gärna mer om detta med vår projektledare Jonas Lindgren.