Hem / Vi arbetar med / Föreningskunskap

Håll koll på juridiken genom utbildning

Det finns regler och stadgar som måste följas när du driver en idrottsförening. Har du funderingar på hur föreningens stadgar ska tolkas eller något som rör det juridiska i er förening är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi blir starkare tillsammans! Det är en av anledningarna till att vi går samman och bildar en förening. Att verka inom en förening är ofta lustfyllt, skapar mening i tillvaron, och kan skapa vänskapsrelationer för livet. Men att verka inom en förening eller i ett förbund kan även medföra att det ibland uppstår gnissel, strul och konflikter.

Vi har bland annat stadgar, tävlingsregler, värdegrunder och policys att förhålla oss till, både på förenings- och förbundsnivå. Ibland uppstår funderingar eller till och med konflikter kring hur dessa ska tolkas. Och det saknas lagstiftning kring ideell förening, varför svaren ibland får sökas i praxis.

Vi kommer till er förening

Om du i rollen som medlem eller i rollen som föreningsrepresentant har funderingar kring föreningskunskapsfrågor så kan du höra av dig till distriktets sakkunnige. Vi på RF-SISU Västernorrland hjälper gärna till med allmänna frågor rörande juridik, till exempel när du ska bilda förening, genomföra ett årsmöte eller ta fram stadgar.

Ett tips är även att utbilda sig inom föreningskunskap. En grundläggande utbildning för till exempel styrelsen gör att föreningen får bättre förutsättningar att skapa bra styrande dokument och att göra mer rätt från början. Därigenom skapas också förutsättningar för att ägna tiden till det vi förmodligen vill göra, det vill säga till idrotten.

Vilka är era största utmaningar? Behöver ni till exempel hjälp med att utbilda en valberedning eller sätta er in i ekonomi, regler och skatter? Ta kontakt med oss så startar vi utvecklingsresan och gör din förening starkare - tillsammans. Vi kommer gärna ut till er!

Frågor och svar om juridik