Hem / Vi arbetar med / Trygg Idrott

Handlingsplan mot mobbning och kränkning

Två kommuner i länet, Ånge och Härnösand, ställer krav på sina föreningar att de ska ha en handlingsplan mot mobbning, kränkning och övergrepp för att kunna söka kommunalt bidrag. Där är vi med och stöttar med utbildning och uppföljning. I det arbetet samarbetar vi med Rädda Barnen och deras material High Five, fem steg till en handlingsplan. Arbetet/utbildningen erbjuds alla föreningar i länet, oftast i samarbete med kommunen.

På RF:s hemsida finns mer information om:

- Vad du gör om du känner dig orolig för något i föreningen.

- Om Idrottsombudsmannen och Visselblåsartjänsten

- Krav på registerutdrag – beslut som träder i kraft januari 2020

- Barnens Spelregler – om barns rättigheter och värderingar i idrotten

- Skapa trygga idrottsmiljöer – ett arbetsmaterial för att ta fram en handlingsplan