Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

Inkludera fler i idrottsverksamheten

RF-SISU Västernorrland arbetar för en mer välkomnande och inkluderande verksamhet inom idrottsrörelsen. Alla ska ha samma möjlighet att delta inom idrotten, oavsett olikheter. Vi arbetar för att förändra attityder och värderingar så att individers olikheter ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas.

Idrotten har sedan hösten 2015 erhållit extra medel från regeringen för att stärka arbetet med att inkludera nyanlända och asylsökande i föreningsverksamhet.

Vi samverkar idag med andra organisationer i samhället och fortsätter stödja idrottsföreningar och SDF i syfte att överföra mer kunskap i ämnet till föreningsledare och inkludera ännu fler nyanlända i idrottsverksamhet. Att tillhöra en idrottsförening ger förutom sysselsättning och en bättre fysisk och psykisk hälsa även ett socialt nätverk som är värdefullt för att få nya kontakter som kanske kan leda till arbete eller en känsla av att inkluderas i det svenska samhället.

Här hittar du mer information om idrottens inkluderingsarbete avseende nyanlända till Sverige.

Mer material finns på utbildningswebben Trygg och inkluderande idrott

För att få mer information om hur RF-SISU Västernorrland kan hjälpa er förening att inkludera denna målgrupp, kontakta föreningens idrottskonsulent eller RF-SISU Västernorrlands integrationskoordinator Håkan Melker.